SVB, CMC, belastingen en kansspelbeleid te traag aangepakt

Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet-Pisas krijgt zes weken respijt voor de planning in het kader van het Landspakket voor het derde kwartaal 2021. Voor 1 augustus moet er een nieuwe uitvoeringsagenda liggen, een maand later dan de bedoeling was.

F03 OPUitvoeringsagenda vertraagd 43Daarmee hebben de Rijksministerraad en de nieuwe regering van Curaçao ingestemd. Intussen worden de deadlines voor het tweede kwartaal op belangrijke punten niet gehaald.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in de brief bij de uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal, die hij naar de Tweede Kamer stuurde. Ook Sint Maarten mist deadlines. Alleen Aruba ‘volgt de uitvoeringsagenda nauwgezet en zet de benodigde stappen’ en heeft de beoogde resultaten dan ook ‘nagenoeg gehaald’, aldus Knops.

De uitvoeringsagenda’s voor het derde kwartaal, dat vandaag begint, zijn afgelopen week getekend met Aruba en Sint Maarten. Wegens de kabinetswisseling geldt voor Curaçao enige coulance. De uiterlijk 1 augustus op te stellen nieuwe uitvoeringsagenda zal daarom ook een kortere looptijd hebben, namelijk van 15 augustus tot 30 september.

In de uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal spreekt de staatssecretaris van ‘verschillen in dynamiek’ tussen de drie landen bij de uitvoering van de afspraken in het kader van de Landspakketten. Waar op Aruba tot op de letter de afspraken worden uitgevoerd, is er op Curaçao ‘een wisselend beeld’ met vertraging op veel dossiers. ,,Dit komt onder andere, maar niet uitsluitend, door onduidelijkheid over de standpunten van de nieuw verkozen regering ten aanzien van deze dossiers en, meer in het algemeen, de consensusrijkswet Coho.” Ook op Sint Maarten worden niet alle deadlines gehaald, maar wordt wel ‘actief doorgewerkt’.

Problemen die door Curaçao snel moeten worden opgelost zijn de betaalbaarheid van SVB-fondsen en de financiering van het ziekenhuis CMC. Curaçao is ook ‘onvoldoende proactief’ op het gebied van belastingen. ,,Een goed georganiseerde, onafhankelijk gepositioneerde belastingdienst en een weloverwogen fiscaal stelsel, dat ervoor zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is immers onmisbaar om de landskas weer op orde te brengen.”

Plannen die op schema liggen zijn nieuw grond- en vastgoedbeleid, huisvestingsbeleid en maatregelen voor de financiële sector en de rechtsstaat. Knops koppelt daaraan de waarschuwing dat Curaçao kwetsbaar blijft voor malafide online gokpraktijken door de trage voortgang in de hervorming van het kansspelbeleid.

Knops uit verder zijn ‘grote zorgen’ over de doorlichting van het onderwijs. Hij noemt het opvallend dat er discussie is over de gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke aanpak. Op Aruba en Sint Maarten verloopt dat beter, terwijl ‘juist in Curaçao de aansluiting met het Nederlandse vervolgonderwijs zo van belang is’.

Knops waagt zich niet aan een voorspelling voor het komende half jaar. Hij constateert dat de plannen soms te ambitieus waren opgesteld, waardoor aanpassingen nodig waren. De uitvoering trekt een zware wissel op de organisaties in alle landen, inclusief Nederland. Waar hard aan wordt gewekt, is de strijd tegen de gevolgen van Covid-19 en de transitie van de voedselhulpprogramma’s naar de landen. Aruba neemt dit al vandaag over, Curaçao op 1 augustus.

Over de voortgang in het tweede kwartaal op Curaçao schrijft Knops overigens positief te zijn over de samenwerking met het demissionaire kabinet-Rhuggenaath. Maar de uitslag van de verkiezingen in maart heeft een vertragend effect gehad, vooral omdat de nieuwe coalitie aanvankelijk vroeg geen onomkeerbare stappen te nemen. Dit leidde tot ‘vertraging en onduidelijkheid’.

Ook de lockdown van zeven weken werkte de uitvoering tegen, onder andere omdat er geen werkbezoeken mogelijk waren. ,,Ondanks deze vertragende factoren en de onhelderheid over het standpunt van de inkomende regering van Curaçao ten aanzien van Rijkswet Coho, is de afgelopen maanden toch zo goed als mogelijk doorgewerkt aan de uitvoering van de tweede uitvoeringsagenda.”

De demissionaire Nederlandse bewindsman somt een aantal successen op. Er zijn veel plannen van aanpak gemaakt en nog voor de zomer kunnen er vervolgstappen worden genomen in het onderzoek naar bureaucratie (‘red tape’) en de ‘cost of doing business’. De plannen van aanpak zijn onder andere voor het financieel beheer en de HR-functie, waarvoor al plannen klaar lagen uit het Groeiakkoord. ,,Het tempo ligt wel lager dan gepland.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).