Brandstofprijzen dalen; tarief water stijgt en stroom nagenoeg gelijk

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De consument betaalt met ingang van dinsdag 29 juni aan de pomp minder voor benzine en diesel. Ook het gereguleerde tarief van kookgas daalt in de nieuwe maand.

BrandstofprijzenDaar tegenover staat dat het tarief van water met ingang van 1 juli 2021 stijgt en dat het tarief van elektriciteit met een zeer lichte stijging vrijwel gelijk blijft.
Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P), dat toezicht houdt op de prijsontwikkelingen van olieproducten en nutsvoorzieningen op Curaçao.
Voor een liter Mogas 95 wordt nu nog 2,25 gulden aan de pomp betaald. Vanaf dinsdag wordt dat 2,22 gulden. Voor Gasolie LSD, ofwel diesel wordt dan 1,71 gulden betaald, terwijl dat nu nog 1,78 gulden is. Ook gasbommen worden goedkoper. Een gasbom van 100 lbs kost nu nog 80 gulden, maar wordt vanaf 29 juni 70 gulden en voor een kleine gasbom van 20 lbs betaalt de consument in de nieuwe maand 14 gulden. Dat is nu nog 16 gulden.
In een verklaring legt BT&P uit dat de aankoopprijzen voor zowel Mogas 95 als Gasolie LSD in lijn met de internationale ontwikkelingen stijgen, maar dat de eindgebruikerstarieven dalen als gevolg van een verlaging van de component ‘waarborging brandstofvoorziening 1b’. ,,Deze component is bedoeld om sinds het einde van de exploitatie van de raffinaderij door PdVSA de brandstofvoorziening op Curaçao te kunnen continueren en dekt de kosten van de hiervoor benodigde infrastructuur en bijbehorende faciliteiten op de raffinaderij (onder andere opslagtanks, leidingen, pompen, BOO-centrale en vereiste organisatie). De verlaging van deze component is gebaseerd op het binnen afzienbare termijn in gebruik nemen van een alternatieve en minder kostbare oplossing voor de distributie van LPG en verrekening van een voorlopig berekend surplus. Tevens worden de tarieven van LPG (kookgas) als elementaire basisvoorziening op een verlaagd niveau vastgesteld”, aldus BT&P.
Met ingang van juli 2021 stijgt het tarief voor water. Voor huishoudelijk gebruik tot negen kuub wordt nu nog 8,81 gulden betaald, maar dat wordt vanaf juli 9,09 gulden. Het tarief voor stroom blijft nagenoeg gelijk: nu wordt voor gebruik tot 250 kWh 61,3 cent in rekening gebracht door Aqualectra, en vanaf juli wordt dat 61,6 cent. BT&P legt uit dat ‘de zeer lichte stijging van de elektriciteitstarieven het resultaat is van lagere brandstofkosten voor de productie van elektriciteit en een hogere correctiefactor over mei 2021’. ,,De stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere kosten voor de productie van water als gevolg van de geprognosticeerde productiemix en een lagere correctiefactor over mei 2021.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).