Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vrijgevestigde specialisten kunnen niet anders dan doorwerken in het Curaçao Medical Center (CMC) met het risico dat zij daar een hoge ‘gebruikers’-rekening voor voorgeschoteld krijgen.

vmsccmcWant het door hen aangespannen kort geding komt pas op 15 juni voor het gerecht. De kwestie gaat om een verschil van mening tussen de 30 tot 35 medisch specialisten verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) en het CMC over het wel of niet in rekening brengen van gebruikerskosten door het ziekenhuis aan de specialist. In april kregen de specialisten de factuur gepresenteerd, waarop zij naar de rechter stapten. In het kort geding gaat het specifiek over de vraag of de algemene toelatingsvoorwaarden waar het CMC zich op baseert wel of niet onderling aanvaard zijn of dat hier nog over onderhandeld moet worden. De VMSC is van mening dat er nimmer overeenstemming is bereikt over de nieuwe toelatingsvoorwaarden. De visie van de vereniging is dat gebruikerskosten voor apparatuur en ruimtes in het CMC patiënt-gerelateerde kosten zijn. De specialist gebruikt deze immers niet voor zichzelf, maar voor de behandeling van patiënten. Daarom moeten deze kosten gedekt worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de particuliere verzekeraar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).