‘Voor adequate nazorg covidpatiënt’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verpleeghuis Betèsda en de vakgroep revalidatieartsen willen dat zo snel mogelijk post-covidpatiënten vanuit het Curaçao Medical Center (CMC) kunnen worden overgebracht naar een vleugel in het Sehos.
betesdaDaarmee wordt voorkomen dat mensen onnodig afhankelijk raken van verpleeghuiszorg. Dat zegt Natasha Rog, directeur van Betèsda in gesprek met het Antilliaans Dagblad. De tijd dringt. Rog: ,,Nu al zijn er patiënten die eigenlijk uit het ziekenhuis kunnen, maar voor wie er geen plek is om te revalideren in een verpleeghuis. Het gaat niet alleen om oude, maar ook om jonge mensen.”
Het wachten is op groen licht van demissionair minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). In een brief aan de minister is de noodzaak van een Betèsda-vleugel in voormalig ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) toegelicht. Daarvoor zal ook aanspraak gemaakt moeten worden op de hulp van Nederland wat betreft personeel en financiering. ,,We wachten nog op een reactie van de minister, maar verder zijn we er klaar voor”, zegt Rog.
Dan is het een kwestie van in gebruik nemen van wat er in het Sehos al paraat staat. Daar staan nog altijd 32 bedden stand-by, inclusief apparatuur en personeel, in geval de capaciteit van CMC alsnog wordt overschreden. Maar ook twee andere afdelingen zijn ingericht met bedden en de nodige infrastructuur. Rog ziet twee mogelijkheden. Of een deel van de CMC-capaciteit wordt vrijgemaakt voor de revalidatie van post-covidpatiënten, of de twee afdelingen die wel zijn ingericht maar niet verhuurd aan CMC worden gebruikt als Betèsda-vleugel. Na akkoord van de minister is dat snel te regelen, zegt Rog.
En dat moet ook. Want gisteren lagen er 52 covidpatiënten in het CMC. Daarvan kregen er 24 intensieve zorg. Een deel daarvan moet worden opgevangen door Betèsda, maar het verpleeghuis heeft nauwelijks nog ruimte. Het idee is dat in Sehos dan de covidpatiënten worden opgenomen die lange tijd op de intensive care hebben gelegen en te zwak zijn om met zuurstof naar huis te gaan of voor revalidatie naar het centrum van de SGR-Groep. Wie waar naartoe gaat, wordt besloten door een team van specialisten, waaronder bijvoorbeeld een longarts, een internist en een revalidatiearts. Onder toezicht van Betèsda krijgen de patiënten in Sehos een ‘geriatrische revalidatie’. ,,Dat is een vorm van revalidatie voor mensen die te zwak, te kwetsbaar, zijn voor de intensieve therapie in een revalidatiecentrum”, zegt Rog. ,,Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met hun longen of met suikerziekte. Het zijn dus niet alleen ouderen, maar ook jongeren die we in het Sehos nazorg willen geven.” Wie weer op krachten is gekomen, gaat vanuit het Sehos óf naar het centrum van de SGR-Groep óf naar huis.
Rog zegt dat er voor de corona-uitbraak vorig jaar maart al gesprekken waren met de CMC-directie om een deel van de verpleeghuiszorg van Betèsda in Sehos onder te brengen. ,,Dan kunnen patiënten eerder uit het ziekenhuis. Dit is een goed moment om het ook echt te doen. We kunnen leren van de ervaring die men in Nederland heeft met andere vormen van verpleeghuiszorg.”
Zoals deze krant vorige week al berichtte, verwacht ook het revalidatiecentrum van de SGR-Groep een toestroom van post-covidpatiënten. Revalidatiearts Ayal Zahavi zei rekening te houden met maximaal veertig opnames op korte termijn. Het revalidatiecentrum heeft, inclusief de reguliere zorg, ruimte voor vijftien tot zeventien patiënten. Het gaat om mensen die multidisciplinaire nazorg nodig hebben. Zahavi zegt gebruik te maken van de richtlijnen die in Nederland zijn opgesteld door bijvoorbeeld de Long Alliantie die adviezen geeft voor de behandeling en begeleiding van post Covid-19-patiënten onder de noemer ‘Covid-19 Associated Syndrome’ (CAS). Behalve schade aan de longen, hebben patiënten vaak cardiovasculaire en neurologische restschade en cognitieve en psychische problemen. Het gaat concreet om benauwdheid, spierzwakte, slikstoornissen en reuk- en smaakverlies, maar ook om geheugenverlies, slaapstoornissen en angst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).