Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het regeerprogramma 2021-2025 van het kabinet-Pisas (MFK) krijgen docenten veel aandacht.
docentNiet alleen moet geïnvesteerd worden in de vorming van onderwijsgevenden, zodat de kwaliteit van zowel de aankomende als al zittende leerkrachten vergroot wordt, maar zij moeten ook opgeleid worden in de modernste pedagogisch-didactische methodes met speciale aandacht voor digitalisering. En, leerkrachten moeten eigenlijk continu her-, om- en bijscholing krijgen. Om de docenten hierin te ondersteunen moet er geïnvesteerd worden in de onderwijscondities en basismiddelen zodat zij optimaal les kunnen geven. Een nulmeting op alle aspecten van het onderwijs is van belang om verbeteringen te kunnen doorvoeren.
Meer algemeen is de nieuwe regering, bestaande uit MFK en PNP, van mening dat de verlengde schooldag op alle niveaus ingevoerd moet worden, maar in elk geval in het basisonderwijs en dan vooral in de wijken waar deze behoefte het grootst is. Nog een greep uit de opsomming binnen het onderwijs: ,,De Wet voor het funderend onderwijs moet geëvalueerd worden op het aspect van blijven zitten; onderwijsinspectie moet betere controle uitvoeren op de leerplicht; het drop-outpercentage moet naar beneden; terugkeer van studenten in het buitenland moet nog meer gestimuleerd en gegarandeerd worden, door bijvoorbeeld de studieschuld te beperken en terugbetaling te versoepelen; In samenwerking met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (Naskho) moet Curaçao regionaal gepositioneerd worden op het gebied van transnationaal medisch onderwijs en volwassenenonderwijs oftewel ‘Life Long Learning’ moet in de wijken komen waarbij ook aandacht is voor digitalisering. In het rijtje komt ook nog voor dat de Nationale Bibliotheek getransformeerd moet worden in een modern informatiecentrum. Ook moet het beleid met betrekking tot alle stichtingen die vallen onder OWCS gereviseerd worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).