Moratorium ingesteld om lokale werkloosheid te verminderen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering stelt een moratorium in voor nieuwe aanvragen van werkvergunningen van buitenlandse arbeidskrachten in ongeschoolde, laaggeschoolde en overige beroepen, waarvan sprake is van een overschot op de lokale arbeidsmarkt.
arbeiderBelangrijkste reden is het sluiten van de olieraffinaderij en de genomen noodmaatregelen door de overheid, veroorzaakt door de Covid-19-pandemie waaruit ‘gebleken is dat de sociaaleconomische situatie van de bevolking ernstig achteruit is gegaan’. Dit staat in de gisteren, in het digitale publicatieblad van de overheid gepubliceerde Ministeriële Regeling (MR) met algemene werking ‘moratorium tewerkstellingsvergunningen on- en laaggeschoolde buitenlandse arbeidskrachten’. De MR is ondertekend door de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN). ,,Het is onaanvaardbaar dat een grote groep van de werkende populatie, circa 40 procent, buitengesloten wordt van actieve participatie aan het arbeidsproces”, zo staat in de uitleg bij de MR, gebaseerd op de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,Het is de zorg van de overheid om de lokale arbeidsmarkt te beschermen en te bevorderen, voor zover daarin kan worden voorzien. In dit kader is het van groot belang, om de toelating van buitenlandse arbeidskrachten tot de lokale arbeidsmarkt te reguleren, door beleid vast te stellen”, aldus de toelichting.
Volgens informatie waarover sector arbeid van het ministerie van SOAW beschikt, werden in de afgelopen drie jaar gemiddeld 4.000 aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen ingediend voor buitenlandse krachten in de leeftijd tussen de 18 en 60 jaar. ,,Zij voeren voornamelijk laag- en ongeschoolde functies uit, terwijl op Curaçao voor deze functies een groot aanbod bestaat aan lokale arbeidskrachten”, zo wordt aangevoerd.
In de uitleg wordt geschreven dat het opvallend is dat vanwege de sluiting van de olieraffinaderij onder een groot aantal aannemers die voor deze raffinaderij ondersteunende werkzaamheden hebben verricht, een overschot van zowel geschoolde vaklieden of arbeidskrachten als laaggeschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten is ontstaan. ,,Op de arbeidsmarkt bestaat momenteel echter geen vraag naar beide categorieën arbeidskrachten. Daarnaast is een groeiende trend zichtbaar, waarbij werkgevers de voorkeur geven om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen voor lage en ongeschoolde functies in plaats van de lokale arbeidskrachten. Dit ondanks het feit dat er zo goed als op alle opleidings- en ervaringsniveaus lokale werklozen beschikbaar zijn”, zo constateert SOAW.
In de regeling staat nog opgenomen dat voordat er weer overgegaan wordt tot het opnieuw afgeven van werkvergunningen aan buitenlandse arbeidskrachten er eerst een sociaal-arbeidsmarktbeleidsplan geschreven moet worden dat de aansluiting tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van lokale arbeidskrachten inzichtelijk moet maken.
Het ministerie voert in de uitleg overigens nog aan waarom veel buitenlanders worden aangetrokken: ,,Buitenlandse arbeidskranten zijn eerder bereid om voor lagere lonen te werken dan lokale arbeidskrachten; de gedachte heerst dat buitenlandse arbeidskrachten een hogere productiviteit leveren dan lokale arbeidskrachten; buitenlandse arbeidskrachten zijn flexibeler aangezien zij sneller geneigd zijn om een tijdelijk dienstverband aan te gaan vergeleken met lokale arbeidskrachten; buitenlandse arbeidskrachten zijn bereid om onder minder gunstige arbeidsomstandigheden te werken dan lokale arbeidskrachten; de gedachte heerst dat bij buitenlandse arbeidskrachten sprake is van meer toewijding aan hun werk, omdat zij volledig afhankelijk zijn van het inkomen uit hun arbeid, terwijl lokale arbeidskrachten over alternatieven (kunnen) beschikken en daardoor minder toegewijd zouden zijn.”
Er is een lijst toegevoegd van beroepen waarvoor geen buitenlandse krachten meer mogen worden aangenomen, te weten, arbeider (on- en laaggeschoolde), automonteur, barbediener, bewaker, helper onderhoudspersoneel, laag administratief personeel, laaggeschoolde vaklieden, loodgieter, magazijn medewerker, metselaar, rekkenvuller, serveerster, timmerlieden, tuinlieden, uitdeuker, verkoper en winkelpersoneel.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).