MFK en PNP in brief aan demissionair kabinet: Nieuwe regering niet binden

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een brief aan demissionair premier Eugene Rhuggenaath, die tevens naar gouverneur Lucille George-Wout is gestuurd, dringen de partijleiders van Movementu Futuro Kòrsou (MFK) en Partido Nashonal di Pueblo (PNP) er bij de minister-president op aan ‘gaarne geen besluiten te nemen die een nieuw beleid van de aan te stellen regering in het gedrang kan brengen’.

pisasDe brief, die reeds op 24 maart 2021 is verstuurd, is getekend door MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas en de voorvrouw van PNP Ruthmilda Larmonie-Cecilia en richt zich op de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).
In het schrijven geven de leiders van de partijen die vlak na de verkiezingen van 19 maart een bereidwilligheidsverklaring hebben getekend voor de formatie van een nieuwe regering die op 11 mei aanstaande moet aantreden, aan dat zij via de media kennis hebben genomen van het advies van de Raad van State inzake het Coho. ,,Ondergetekenden begrijpen dat, zoals is voorgeschreven in het Statuut voor het Koninkrijk, de regering van Curaçao - en uiteraard ook de Staten - een inbreng zal moeten brengen in het nader advies van de regering van het Koninkrijk”, aldus Pisas en Larmonie-Cecilia.
Maar, zo benadrukt het tweetal, deze inbreng moet aan de nieuwe regering worden overgelaten, die op 11 mei moet aantreden. ,,Gelet op de demissionaire status van uw kabinet en vooral het naar aanleiding van de verkiezingen van 19 maart 2021 aangevangen proces voor de vorming van een nieuw kabinet, verzoeken ondergetekenden u hierbij hun schriftelijk te bevestigen dat de inbreng van Curaçao in voornoemd nader advies overgelaten wordt aan het nieuwe kabinet en de recentelijk gekozen Staten. Hiernaast verzoeken wij u gaarne geen besluiten te nemen die een nieuw beleid van de aan te stellen regering in het gedrang kan brengen”, zo wordt de brief aan Rhuggenaath afgesloten.

De demissionair premier van Curaçao laat in een reactie tegenover deze krant weten de betreffende brief afgelopen vrijdag te hebben ontvangen en deze meteen met de Raad van Ministers te hebben gedeeld en Nederland informeel te hebben geïnformeerd. ,,Ik heb publiekelijk bij verschillende gelegenheden aangegeven dat onze regering gezien de omvang van een Rijkswet geen enkel besluit zal nemen over het Coho en zeker niet gezien het besluit van onze bevolking op 19 maart”, aldus Rhuggenaath, die verder aangeeft dat zijn kabinet wel zal zorgen voor een overdracht en dat er een informatiepakket wordt voorbereid voor MFK en PNP. ,,Vorige week vrijdag hebben de voorzitter van het CMT en ikzelf een informatieve debriefing gegeven aan enkele leden van MFK en PNP en hen uitgenodigd deel te nemen aan een overleg dat die middag met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepland stond over de planning voor hoe er wordt omgegaan met het advies van de Raad van State.”
Rhuggenaath geeft aan dat hij staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties op 18 maart al heeft geïnformeerd dat zijn kabinet zich niet aan een agenda of planning kan binden omdat zo’n planning kan indruisen tegen de wensen van een eventuele nieuwe regering. ,,Ideaal zou zijn als een vertegenwoordiger van MFK en een van PNP deelnemen aan het proces zodat het de kant op gaat die zij graag willen. Dan hoeft het hele proces niet stil komen te staan. Maar misschien is dat niet realistisch”, aldus de demissionair premier tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).