Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per stemlokaal zullen er vandaag twee stemvakken zijn, omdat de Electorale Raad (ER) ervoor gezorgd heeft dat er tien extra stemlokalen zijn waar ongeveer 1.000 kiesgerechtigden kunnen stemmen.

observPer 400 stemmers moet er een stemvak zijn, dus zullen er twee stemhokjes zijn. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Ministeriële Regeling (MR) die gebaseerd is op de Noodwet. Het gaat om de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Statenverkiezing 2021 Covid-19 pandemie’.
De extra voorzorgsmaatregelen zijn dus geregeld in deze MR waarbij uitgelegd wordt dat voor deze maatregelen, die een duidelijk tijdelijk karakter hebben, geen wijziging van het kiesreglement nodig is geweest.
,,De onderhavige regeling bevat aanvullende maatregelen, maar ook bepalingen waarbij tijdelijk wordt afgeweken van het Kiesreglement Curaçao. Normaliter zou het Kiesreglement Curaçao bij landsverordening moeten worden gewijzigd. Aangezien het hier echter gaat om een tijdelijke voorziening binnen de uitzonderingstoestand Covid-19-pandemie, is het mogelijk om de afwijkingen van het Kiesreglement Curaçao, tijdelijk via een MR te bewerkstelligen”, aldus de uitleg.

Benadrukt wordt dat de afwijkingen van het Kiesreglement Curaçao geen beperking van de uitoefening van het kiesrecht betreffen. ,,Het gaat met name om nadere gedragsregels om te bewerkstelligen dat de basismaatregelen voor veilige afstand, hygiëne en ter voorkoming van agglomeratie van personen worden nageleefd.”
In de toelichting wordt ook gewezen op de afspraken die gemaakt zijn met stakeholders, waaronder de politieke partijen die aan de verkiezing meedoen. Ook de Electorale Raad (ER) heeft zijn eigen richtlijnen, protocollen, veiligheidsplan en draaiboek voor en rond de verkiezingsdag. De stembureaus zijn tot slot verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rondom de stemlokalen. ,,Maar ook van de kiezers en de politieke partijen wordt verwacht dat zij zich strikt aan de regels houden”, zo wordt eraan toegevoegd.
In de MR wordt gesproken over de plicht een mondmasker te dragen, dat voor de identificatie in het stembureau even afgedaan mag worden. Waarnemers mogen alleen van buitenaf door het raam naar binnen kijken. En twee vertegenwoordigers van elke politieke partij mogen alleen na 19.00 uur aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. Agglomeratie moet voorkomen worden en de avondklok van 21.00 uur blijft gehandhaafd. Tot slot is in de MR voor op de dag van de verkiezingen uitdrukkelijk een aanvullende bepaling opgenomen over het samenscholingsverbod op het bij het stemlokaal behorende erf.

Verkiezingsobservatoren bij Staten
De verkiezingsobservatoren hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Staten en voorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR). Het gaat om leden van de Organization of American States (OAS). De delegatie werd begeleid door Charles do Rego en Irvin Roosburg van de Electorale Raad (ER). De groep wordt geleid door Gisela Veraga van de OAS. Vanuit Sint Maarten zijn Jamara Richardson van de ER en Kathy Snijders van het bevolkingsregister van dat eiland overgevlogen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).