Regering geeft mogelijkheid voor verblijfsvergunning

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er komt voor circa 3.000 tot 4.000 ongedocumenteerden een mogelijkheid om een verblijfsvergunning aan te vragen.

illegalenDat is gisteren door de minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), samen met de interim-directeur van de Toelatingsorganisatie, Saresca Nicolaas, naar voren gebracht. Girigorie legt uit dat voor de aanvraag van een verblijfsvergunning de buitenlander normaal gesproken in eigen land een beslissing hierover moet afwachten. Maar in juni vorig jaar is de regering al akkoord gegaan hier een uitzondering op te maken. Er is tot nu toe gewacht omdat de Toelatingsorganisatie digitaal en met personeel toegerust moest worden om deze grote groep te kunnen verwerken.
Om toegelaten te worden moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Uiteindelijk gaat het om personen die een inkomen hebben, en die straks door hun verblijfsvergunning ook belasting en sociale premies kunnen betalen en in aanmerking komen voor een zorgverzekering. ,,Vorig jaar was het Curaçao Medical Center (CMC) 6 miljoen gulden kwijt aan kosten voor ongedocumenteerden die niet verzekerd waren”, zo zet de minister zijn argument luister bij. ,,We hebben afgelopen jaren een rigide beleid gevoerd, voornamelijk ten aanzien van de vluchtelingen uit Venezuela. Als klein eiland in een economische crisis konden we deze mensen niet helpen. Door de jaren heen hebben we toch gezocht naar een oplossing. Na 13 maart 2020, toen de grenzen sloten als gevolg van de coronacrisis, konden we vluchtelingen niet terugsturen en konden mensen die zelfstandig terug wilden niet huiswaarts keren. We weten ook dat veel ongedocumenteerden geen criminelen zijn en het grootste deel hier komt voor een betere toekomst, sommigen zelfs geïntegreerd zijn met werk en kinderen die naar school gaan. Het is niet goed als deze mensen geen legale status hebben, ook voor hun kinderen niet”, aldus Girigorie. De minister benadrukt, evenals Nicolaas, dat het niet om een algeheel pardon gaat en dat het om mensen moet gaan die al op Curaçao zijn. ,,Het is dus niet de bedoeling dat mensen nu massaal naar het eiland komen omdat ze denken dat ze gelegaliseerd worden”, zo benadrukt Girigorie. De registratie moet vanwege de coronapandemie digitaal worden gedaan. Dit kan tussen nu en zes maanden, tot en met 22 september 2021. De verblijfsvergunning wordt afgegeven voor een periode van één jaar.

Eis: Legaal het land in
Vereist is dat de persoon in kwestie legaal op het eiland moet zijn aangekomen, dus niet met een vluchtelingenbootje, vóór 13 maart 2020. Dit moet ook bewezen kunnen worden. Bij de aanvraag moeten allerhande documenten ge-upload worden en geadviseerd wordt deze gegevens eerst allemaal bij elkaar te hebben alvorens de aanvraag te doen. De regering komt de aanvrager op sommige punten tegemoet. Zo kan een persoon die geen paspoort heeft, met een bewijs dat er een nieuwe aanvraag loopt, zich toch inschrijven.
Ook ten aanzien van het geboortebewijs wordt vereist dat dit niet ouder is dan twee jaar, terwijl dit normaal één jaar is. Verder moet er een bewijs van goed gedrag worden getoond dat niet ouder is dan 13 maart 2019 (normaal mag dit niet ouder zijn dan drie maanden) en een werkgevers- en garantieverklaring. Als er geen werkgeversverklaring is, kan ook de aanvraag voor een werkvergunning getoond worden, het betalingsbewijs daarvoor en de arbeidsovereenkomst.
De minister voert nog aan dat er een informatiecampagne zal volgen, niet alleen voor de vreemdelingen maar ook voor de bevolking. ,,Er zijn twintig consuls betrokken geweest bij de besprekingen en ook via de consulaten kan informatie ingewonnen worden”, aldus Girigorie. Informatie voor de bevolking is belangrijk want, zo blijkt ook uit een vraag van een journalist, sommigen zijn ‘bang’ dat Curaçao overladen wordt met vreemdelingen. De minister benadrukt nogmaals dat het om mensen gaat die al actief zijn op het eiland en hier al werken en wonen. Voor de kinderen is het ook belangrijk dat zij een legale status krijgen. De minister: ,,De status van de kinderen wordt gekoppeld aan die van de ouders. Gaat het om inmiddels volwassenen die als minderjarige op het eiland gekomen zijn, dan kan de vergunning alsnog aangevraagd worden. Is iemand al tien jaar op het eiland, dan kan zelfs een permanente verblijfsvergunning afgegeven worden.”
De minister legt uit dat de meeste vreemdelingen, voornamelijk uit Venezuela, hier willen werken om de familie in het eigen land te helpen. Zodra de situatie daar verbetert, zullen zij weer terugkeren. Dan is er nog een groep die de vluchtelingenstatus heeft aangevraagd en om bescherming verzoekt. Deze groep kan geen aanvraag doen voor legalisering. ,,En, nogmaals, mensen die op illegale wijze het land zijn binnen gekomen, kunnen ook geen aanvraag indienen”, zo benadrukt de Justitieminister. Hij legt ook uit dat als iemand een aanvraag doet, maar niet voldoet, deze persoon het land moet verlaten. ,,Hetzij vrijwillig zonder verwijderingsbeschikking (deze persoon kan vanuit het buitenland alsnog om een verblijfsvergunning verzoeken), hetzij gedwongen met verwijderingsbeschikking.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.