Oppositie ziet belang niet in terwijl besmettingen stijgen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ‘Landsbesluit afkondiging verlenging uitzonderingstoestand Covid-19-pandemie’ is geratificeerd in de Staten en daarmee wordt het mogelijk de maatregelen in verband met de coronapandemie makkelijker voort te zetten.


pisasEn dat is nodig, zo is door de minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath (PAR), en opperbevelhebber in de crisisbestrijding gisteren in de Staten naar voren gebracht. Zo is uit naar Nederland gestuurde testen gebleken dat 75 procent hiervan de Britse variant betreft. Daarom is afgelopen maandag direct de avondklok om 10.00 ingesteld.
Opvallend is dat de oppositie niet of tegen stemde. In de stemmotivering van Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) legt hij uit dat hij tegen stemt omdat hij vindt dat de regering niet transparant is. ,,Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk waar de besmettingen voornamelijk plaatsvinden.” Toen hij deze vraag stelde antwoordde Rhuggenaath dat gebleken is dat bij de ‘contract tracing’ mensen vaak niet (willen) zeggen waar ze het virus mogelijk hebben opgelopen. Duidelijk is wel dat besmetting plaatsvindt op plekken waar veel mensen samenkomen, hetzij in de privésfeer of in het openbaar en dat bepaalde geografische gebieden meer besmettingen kennen.
Maar belangrijker is de constatering dat het aantal besmettingen stijgt en dat hierop geanticipeerd moet worden met maatregelen en dat die maatregelen binnen de noodtoestand makkelijker te treffen zijn.
Of de toename te wijten is aan de Britse variant is niet helemaal vast te stellen. ,,Deze variant is wel besmettelijker en kan een exponentiele groei veroorzaken, maar we kunnen niet exact weten dat de stijging hieraan te wijten is. Er zijn ook versoepelingen geweest de laatste tijd.” De premier bevestigt overigens dat ook de Mexicaanse variant op het eiland aanwezig is. Maar dat dit geen zogenoemde ‘variant of concern’ is waarvoor extra maatregelen nodig zijn.
Pisas had nog vragen over de verkiezingen. Hij stelde voor om mensen een hele dag vrij te geven om zo het verspreid stemmen te vergemakkelijken. De premier legde echter uit dat dit ook economische gevolgen heeft en niet vaststaat dat dit helpt. ,,Door de jaren heen is gebleken dat veel mensen wachten, ondanks de vier uren tijd die ze krijgen, tot het einde van de dag om te gaan stemmen. De Electorale Raad (ER) zal met voorlichting komen over het stemmen en in elk geval verzoeken niet te lang te wachten met het gaan stemmen. Verder is het aantal stemlokalen uitgebreid. We zijn nog in overleg over andere maatregelen die het stemmen zo veilig mogelijk moeten maken. De ‘lei seku’ (alcoholverbod) wordt vooralsnog niet overwogen. Mocht er een zogenoemde ‘spike’ of ‘wave’ van besmettingen komen, dan is dit wel een optie. Het was een moeilijke maatregel in de feestmaand van 2020, vooral voor de horeca, maar wel effectief gebleken.” De minister roept de politieke leiders op ook te zorgen voor het informeren van de achterban en geen activiteiten te organiseren waar veel mensen bijeenkomen. Verder verwerpt hij het verwijt dat bij het nemen van maatregelen de stakeholders niet gehoord worden. ,,We zijn continu in overleg met de betrokkenen die getroffen worden door maatregelen en er wordt ook naar hun voorstellen geluisterd”, aldus Rhuggenaath.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).