'Binnenkort upgrading tot 500 Mbps'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid betaalt Digicel een niet nader bekendgemaakt bedrag voor de levering van internet aan de 118 scholen op Curaçao. Feit is echter dat UTS/Flow zich twee jaar geleden contractueel heeft verplicht tot ‘gratis’ levering van internet aan alle scholen. En dat naar eigen zeggen ook doet.

Al internet op scholen OPT 2Dat zegt UTS/Flow-directielid Rauf Engels desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad. Internet op school is eigenlijk niets nieuws, geeft hij aan. Feitelijk levert UTS – toen als overheidsbedrijf - al sinds 2011 gratis internet aan de schoolinstellingen. De behoefte aan steeds meer bandbreedte is echter, zoals overal ter wereld, toegenomen en zal blijven toenemen.

In maart 2019 is bij de overname van overheids-nv UTS door het beurgenoteerde Liberty Latin America in het contract vastgelegd dat de nieuwe eigenaar zich verplicht tot het leveren van internet voor de scholen. Dit gedurende tien jaar. Zo staat vermeld in ‘Section 6.8 - Continued Community Services’ in de getekende overeenkomst. Voor de internetsnelheid is, om willekeur te voorkomen, een internationale norm afgesproken. Het gaat nu nog om 50 Mbps (megabyte per seconde) per school. Dit laatste wordt bevestigd door een lijst - in het bezit van deze krant - van alle scholen. Funderend onderwijs, speciaal onderwijs, vsbo-, sbo-, havo- en vwo-scholen, avondonderwijs en verpleegkundigenopleiding IFE. De lijst is bekend bij de regering, die hierover eerder kritische Statenvragen gesteld kreeg.

In verband met het tweejarige jubileum van de overnamedeal door Liberty op 26 maart, heeft UTS/Flow de regering - althans enkele ministers - geïnformeerd over het voornemen om de bandbreedte voor onderwijsinstellingen op te schalen naar 125 Mbps. En het is de bedoeling, zo weet de redactie, dat dit de komende tijd verder wordt opgeschroefd tot het twee- en mogelijk zelfs drievoudige. Dit laatste wordt bevestigd door Engels: ,,We zijn momenteel de snelheid aan het upgraden tot 500 Mbps voor alle scholen op Curaçao”.

Datzelfde is UTS/Flow ook van plan te doen voor commerciële klanten op het eiland; zowel huishoudens als bedrijven. De insteek daarbij is dat de standaard substantieel wordt opgehoogd (de gemiddelde handbreedte van gebruikers op Curaçao wordt momenteel geschat op circa 20/30 Mbps). Dit komt bij buitenstaanders over als zeer ambitieus. Binnenskamers erkent UTS/Flow dat er - na het moeilijke coronajaar 2020 - aan de service nog veel kan en moet verbeteren.

Een groot aantal, circa 85 scholen, wordt door UTS/Flow voorzien via het coaxkabelsysteem. Een gering deel (nog) via het kopernetwerk. Maar er is opvallend genoeg een aanzienlijke groep die wel internet aangeboden krijgt, maar er - anno 2021 - nog geen gebruik van maakt. Bijvoorbeeld omdat er geen infrastructuur beschikbaar is, zoals het ontbreken van netwerkrouters. Desgevraagd ‘bevestigt’ de UTS/Flow-directie de contractuele bepaling tot levering van internet aan scholen. Maar óók de naleving ervan. Gratis. Dit laatste betekent niet dat het niets kost, maar dat de kosten niet in rekening worden gebracht. Bij een contractuele verplichting gaat het overigens altijd om twee (of meer) partijen. In dit geval UTS/Flow, die moet leveren, en de overheid, die moet toezien op levering.

Met het ‘School Digitalisering Project’ dat afgelopen vrijdag tussen de regering en Digicel werd beklonken, lijkt nu dus sprake van ‘dubbelinternet’ met - hopelijk - het schoolkind als lachende derde. Van eerst geen en toen gebrekkige verbinding, is straks sprake van en-en (twee verbindingen van twee verschillende aanbieders). Dat is een luxe voor iets waar eerder lange tijd op werd beknibbeld.

Verschil is alleen dat UTS/Flow de overheid niets in rekening brengt, terwijl het Digicel-traject de Landskas wel kost. Hoeveel Digicel eraan verdient, is onbekend. Over de algemene kosten van het project meldde deze krant onlangs dat met de eerste fase een bedrag van 3,7 miljoen gulden is gemoeid, waarvan ongeveer een miljoen eenmalig zal worden aangewend voor de verbetering van de IT-infrastructuur op alle scholen, inclusief ‘high speed internet’ via glasvezelkabel en training voor docenten, de implementatie van Microsoft Office 365, een ‘digital ecosystem’, een Centraal Landelijk Onderwijs Administratiesysteem, een leerlingvolgsysteem en extra experts om te helpen bij de uitvoering van het project.

Wie heeft gelijk?

croesOnderwijsminister Steven Croes (PAR) is om een reactie gevraagd omdat het er nu op lijkt dat scholen dubbel internet aangeboden krijgen. Niets is minder waar, zegt de minister: ,,UTS levert al vóór de overname internet aan scholen. Dat was niet gratis en dat is het nog steeds niet helemaal.” Na de verkoop van UTS in maart 2019 heeft het ministerie in september 2019 een aanbod gekregen van UTS/Flow waarin internet voor slechts één jaar gratis werd aangeboden, met bovendien onvoldoende bandbreedte voor het geven van digitaal onderwijs. Aangezien UTS op dat moment al was verkocht heeft het ministerie van OWCS toen besloten om middels een aanbesteding de twee lokale providers, namelijk UTS en Digicel, te benaderen om deel te nemen aan een aanbesteding, zodat de beste prijs-kwaliteit verkregen zou worden.

Samen met de scholen is een programma van eisen opgesteld waarin aspecten als snelheid, bandbreedte, kwaliteit en technologie zijn meegenomen. Op grond van deze aanbesteding is Digicel als beste uit de bus gekomen.” De digitalisering van het onderwijs gaat niet alleen over de levering van genoeg internetcapaciteit, maar ook over de inrichting van scholen met software en ‘devices’. De minister legt uit dat sommige scholen wel internet krijgen van UTS/Flow maar dat door het capaciteitsgebrek dit alleen voor een deel van de school gebruikt kan worden, zoals de administratie. Digicel werkt met een ander systeem, namelijk met een glasvezelkabel, dat door de overname van Tres al deels op het eiland aanwezig is. De minister geeft toe dat in de offerte de uitbreiding van deze ‘fiber’-kabel is inbegrepen en dat hiermee ‘alleen de scholen’ op de rest van het eiland aangesloten zullen worden. Op de vraag van de redactie wie er nu gelijk heeft in dit verhaal stelt de minister met klem: ,,Ik weet dat mijn verhaal de waarheid is.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).