AMA: Instroom vervolgopleidingen is het probleem

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het herinvoeren van zogenoemde ministerplaatsen voor Caribische studenten om toegelaten te worden tot medische opleidingen is volgens de Asosiashon Médiko di Antias (AMA, de vereniging van Nederlands-Caribische geneeskundestudenten en medici in Nederland) niet een directe oplossing voor het tekort aan medisch specialisten op de eilanden, waaronder ook de BES-eilanden.

ministerplaatsenHet probleem zit ‘m bij de instroom van vervolgopleidingen, waar ook beperkte plekken beschikbaar zijn. Dat schrijft Lung Jeung, die in het bestuursjaar 2018-2019 voorzitter was van AMA, in een commentaar op de Facebookpagina. Hij stelt: ,,Het initiatief voor een terugkeer van de ministerplaatsen wordt door AMA dubbel en dwars ondersteund. De terugkeer van de ministerplaatsen zorgt ervoor dat alle scholieren binnen het Koninkrijk gelijke kansen hebben om toegelaten te worden tot hun droomopleiding. Voor de eilanden lost het echter alleen het probleem aan één kant op. Het tekort aan medisch specialisten (van eigen bodem) op de eilanden wordt vooralsnog niet veroorzaakt door een lage instroom tot de geneeskundeopleiding. Er is immers een grote groep (bijna) klaren. De bottleneck ontstaat bij de instroom tot de vervolgopleiding. Er is in Nederland een wettelijk bepaald beperkt aantal vervolgopleidingsplekken om te voorkomen dat er een overschot ontstaat aan medisch specialisten en ziekenhuisapothekers. Zeer terecht. In de capaciteitsplanning wordt echter geen rekening gehouden met de behoefte op de eilanden (onder andere ook de drie bijzondere gemeenten die direct bij Nederland horen).”

Hij stelt dan ook aan D66 de vraag of de partij ook over dit tweede dilemma in discussie zou willen gaan. Want, zo voert Jeung aan: ,,De gezondheidszorg op de eilanden bied je alleen hulp door het probleem in zijn gehele reikwijdte aan te pakken.”
De plannen voor herinvoering van de ministerplaatsen blijkt uit antwoord van demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) op schriftelijke vragen van Antje Diertens en Jan Paternotte (ook D66). Over de ministerplaatsen legt Jeung nog uit dat voorheen aspirant-studenten afkomstig van de eilanden toegelaten werden tot lotingstudies zoals geneeskunde en farmacie via de 8+-regeling of via deze zogenaamde ministerplaatsen. Het ging om speciale plekken gereserveerd bij deze Nederlandse numerus-fixusopleidingen voor aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Sinds 2017 is deze regeling samen met de centrale loting afgeschaft. Jeung: ,,Sinds de afschaffing van de centrale loting is de geneeskundeopleiding voor scholieren met een migratie-achtergrond minder toegankelijk geworden waardoor de opleiding de afgelopen jaren minder divers is geworden. Zoals demissionair minister van Engelshoven correct aangeeft zijn er sindsdien ook minder Caribische scholieren toegelaten tot de geneeskundeopleiding.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).