InSight Crime: Bestrijding prioriteit geven

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland zou het voortouw moeten nemen in de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad die gelinkt kan worden aan Latijns-Amerika.
cokeblokHet pakket aan maatregelen en mechanismen moet ook ingevoerd worden in de autonome landen in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Dat is een van de aanbevelingen van InSight Crime. Het internationale bureau voor onderzoek en analyse van misdaad onderzocht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op welke manier en hoe hard het Koninkrijk der Nederlanden geraakt wordt door ‘transnational organized crime’ (TOC), grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, in Latijns-Amerika. Dat criminele organisaties in Nederland banden hebben met landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika is overduidelijk. Het gaat dan vooral om de handel in cocaïne en in mindere mate om bijvoorbeeld synthetische drugs en mensenhandel en -smokkel. De TOC-organisaties hebben twee belangrijke wapens: geweld en corruptie. Miljarden euro’s die deze criminele activiteiten opleveren worden via Nederland en de andere landen in het Koninkrijk witgewassen, aldus InSight Crime. Een ‘conservatieve schatting’ komt uit op een bedrag tussen de twee en drie miljard euro die de Nederlandse georganiseerde misdaad in 2019 verdiende dankzij ‘criminele economieën die banden hebben met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied’.
In de praktijk is gebleken dat een focus die is gericht op individuele criminelen en criminele groepen op lange termijn geen impact heeft. Het onderzoeksbureau ziet de criminele activiteiten die de landsgrenzen overschrijden als een grotere bedreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid, dan terrorisme. De onderzoekers adviseren daarom een multidisciplinaire strategie die verder reikt dan de landsgrenzen van Nederland en het Koninkrijk. De Caribische landen in het Koninkrijk moeten meegenomen worden in die TOC-aanpak, ‘ondanks de complicaties die dit met zich mee kan brengen’. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de strijd tegen met name de handel in cocaïne geclassificeerd worden als ‘nationale prioriteit’. Dan kan Nederland de leiding nemen in het Koninkrijk op basis van de Staatsregeling waarin is vastgelegd dat Nederland niet alleen voor het buitenlands beleid verantwoordelijk is, maar ook voor de verdediging en de nationale veiligheid van de autonome landen. ,,Zo kunnen enkele van de soevereiniteitskwesties die ongetwijfeld opspelen worden omzeild, alhoewel instemming van de landen nodig is.” De onderzoekers doen in het rapport een groot aantal suggesties voor een efficiëntere aanpak van de TOC-bestrijding, zoals het uitbreiden van de mogelijkheden voor rechtshandhaving en het versterken van financieel onderzoek en het verbeteren van anti-witwasmaatregelen. Het hele pakket wordt ondergebracht in een ‘anti-TOC toolbox’. Deze gereedschapskist wordt ontwikkeld door Nederland, maar ook ingezet op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).