• Premier dreigt met verzoek om ‘ingrijpen’ Koninkrijk

  • ‘Staten Curaçao zelf niet in staat impasse op te lossen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose regering beslist vandaag of het Koninkrijk wordt verzocht in te grijpen om de impasse in de Staten van Curaçao te doorbreken. Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) wil een verzoek tot een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) indienen bij de Rijksministerraad.

amvrbDat heeft de Curaçaose minister-president gisteren laten weten nadat opnieuw een openbare vergadering van de Staten niet door kon gaan door gebrek aan quorum. Alle tien de oppositieleden kwamen niet opdagen. Maandag gaven alleen coalitiepartijen PAR en MAN en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes gehoor aan de oproep voor een seniorenconvent met alle fractieleiders. Rhuggenaath heeft daarna nog MFK-leider Gilmar Pisas benaderd, maar die reageerde niet op het verzoek voor overleg.
De maat is vol, wat de premier betreft. Sinds de geloofsbrieven van beoogd PAR-Statenlid Emmilou Capriles door de Staten zijn ontvangen, heeft de oppositie consequent de laatste vier openbare vergaderingen geboycot. Daarmee voorkomen zij dat de vacante zetel bij de PAR-fractie wordt ingenomen en het parlement weer voltallig wordt met 21 leden. Want zo lang geen van de tien oppositieleden - MFK (5), KdNT (2), MP (1) en de onafhankelijke leden Calmes en Jaime Córdoba - meewerkt, kan een openbare vergadering niet doorgaan. Daarvoor moeten minimaal elf leden aanwezig zijn. ,,Dit kan zo niet langer”, zegt Rhuggenaath. ,,Tot nu toe hebben de Statenleden niet laten zien dat zij zélf volwassen genoeg zijn om een oplossing te vinden voor de situatie.” De ontstane impasse heeft vergaande consequenties, benadrukt de regeringsleider. ,,We zitten midden in een crisis en er moeten belangrijke wetten in het parlement worden behandeld. Dat heeft onder andere te maken met de voorwaarden die Nederland heeft verbonden aan de liquiditeitssteun. De wetten staan op de agenda maar het parlement vormt geen quorum en neemt dus geen beslissingen.”

Het kabinet en de ministers hebben hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. ,,De Raad van Ministers functioneert. Wij kunnen regeren”, verklaart Rhuggenaath met klem. ,,Maar er kunnen nu geen wetten worden aangenomen. Dat is zo vastgelegd in de Staatsregeling. De overheid bereidt een wet voor en die moet in de Staten worden behandeld en goedgekeurd.” Dat proces stagneert, nu het almaar niet lukt voldoende parlementsleden bij elkaar te krijgen voor een openbare vergadering.
Bovendien worden fundamentele rechten geschonden met een buitenspel gezet parlement. De uitslag van de verkiezingen van 2017, waar PAR zes zetels behaalde en MAN vijf, wordt niet gerespecteerd nu in de PAR-fractie één zetel vacant blijft nadat Jeser El Ayoubi op 11 januari dit jaar zijn ontslag indiende. Rhuggenaath: ,,Dat passief kiesrecht is vastgelegd in onze Staatsregeling. Maar ook internationale verdragen worden overtreden. Op dit moment is er geen deugdelijk bestuur en functioneert de democratie op Curaçao niet zoals zou moeten.”
Het gebeurt zelden - maar eerder nooit - dat een regering verzoekt om ingrijpen. Eerder neemt de gouverneur hiertoe het initiatief of de Rijksministerraad (lees: de Nederlandse regering). Het kabinet-Rutte staat vermoedelijk niet te trappelen om met een AMvRB te komen, mede zo vlak voor de verkiezingen, maar als hiertoe het verzoek komt, maakt dit de situatie wel anders en kan Den Haag ook niet zomaar wegkijken.
Het is nog onduidelijk hoe de MAN-ministers in het kabinet-Rhuggenaath zich opstellen.

Belangrijke wetsvoorstellen
Door de impasse in de Staten kunnen belangrijke wetsvoorstellen nu niet worden behandeld en goedgekeurd. De wetgeving is nodig in verband met de gevolgen van de coronamaatregelen en de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij het verlenen van liquiditeitssteun. Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) noemde gisteren vier wetsvoorstellen die klaar zijn voor behandeling in de Staten: de ontwerp-Landsverordening tot regeling van de bezoldiging, het pensioen en overige geldelijke voorzieningen van de ministers en de Gevolmachtigde ministers; de ontwerp-Landsverordening tot regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Staten en hun nabestaanden; de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten; en de ontwerp-Landsverordening die de vervroegde vrijwillige uittreding (VVU) regelt van ambtenaren.

Zeven keer ‘Geen quorum’ in 2021
Van de acht openbare vergaderingen waarvoor Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) een oproep deed uitgaan, konden er dit jaar zeven niet doorgaan door het wegblijven van alle tien de oppositieleden. Dat terwijl bij de eerste vier vergaderingen de geloofsbrieven van beoogd PAR-Statenlid Emmilou Capriles nog niet bij de Staten waren ingeleverd door de Electorale Raad. Vorige maand moest Statenvoorzitter Pauletta na het vaststellen van het gebrek aan quorum binnen een kwartier afhameren op 14, 27 en 28 januari. Deze maand kon alleen de openbare vergadering op 9 februari doorgaan, omdat behalve de tien coalitieleden van PAR en MAN ook MFK-lid Jacinta Constancia zich meldde. Op 11 februari zouden de geloofsbrieven van Capriles behandeld worden, maar was er weer geen oppositielid te bekennen bij de digitale bijeenkomst en hetzelfde was het geval op 12, 22 en 23 februari.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).