CBS: Werkgelegenheid Curaçao drastisch gedaald

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het aantal personen met een baan op Curaçao is in 2020 met bijna 4.500 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De werkloosheid steeg naar 19,1 procent; in 2019 was dit nog 17,4 procent. De jeugdwerkloosheid (15-24 jaar) ging in dezelfde periode van 41,7 naar 42,2 procent.

F01 Minder banen in 2020Dat wijzen voorlopige resultaten uit van een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de arbeidsmarktsituatie op Curaçao in 2020. Deze resultaten zijn gisteren gepresenteerd. Het eindrapport volgt nog.

Het CBS voert sinds 1987 jaarlijks het Arbeidskrachtenonderzoek uit in de maand september/oktober om de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Hierbij wordt gekeken naar het werkloosheidscijfer, het niveau van participatie op de arbeidsmarkt, het aantal inwoners met een baan en het aantal inwoners dat werkzoekende is.

In 2020 werd de arbeidsmarkt flink geraakt door de Covid-19-crisis, wat effect had op het werkloosheidscijfer. Aangenomen mag worden dat erger is voorkomen door de diverse financiële steunmaatregelen van de overheid ter behoud van zoveel mogelijk banen.

Wanneer gekeken wordt naar de cijfers van 2014 tot en met 2020, is te zien dat de werkgelegenheid in 2020 drastisch is gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Dit heeft onder andere te maken met een daling van het aanbod van banen door de covid-pandemie. Tegelijkertijd wijst het CBS erop dat de situatie ‘nog veel erger’ had kunnen zijn; volgens data die door CBS zijn verzameld heeft 34 procent van de werkenden aangegeven dat ze hun baan niet hebben verloren, maar gedurende langere periode wel uren, salaris of (een deel van) hun secundaire arbeidsvoorwaarden hebben moeten inleveren door de coronacrisis. 52,6 Procent heeft aangegeven niet te hebben hoeven inleveren.

Een andere belangrijke bevinding uit het onderzoek, naast de afname van het aantal personen met een baan (van 61.547 in 2019 naar 57.050 in 2020), is de stijging van het aantal personen dat actief naar een baan zoekt; van 12.992 personen in 2019 tot 13.442 in 2020. Volgens internationale definiëring waarvan het CBS gebruik moet maken om de cijfers van Curaçao met andere landen te kunnen vergelijken, kan een persoon enkel als werkzoekende worden gekwalificeerd als hij actief door middel van sollicitaties zoekt naar een baan en binnen twee weken zou kunnen beginnen. Daarom is tegen de verwachtingen in een lichte stijging te zien van het aantal werkzoekenden.

De arbeidsparticipatie op Curaçao - het deel van de gemeenschap met een baan en het deel dat actief op zoek is naar een baan - daalde in 2020; van 74.539 in 2019 tot 70.492 in 2020. Een daling van 4.047 personen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).