Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De officiële ofwel wettelijke rente blijft ook in de eerste helft van 2021 gehandhaafd op 3 procent. Vorig jaar deze tijd bedroeg de officiële rente nog 4,5 procent, maar in de tweede helft van 2020 werd deze verlaagd tot 3 procent.

cbcsZo leest het Antilliaans Dagblad in een onlangs door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gepubliceerde tabel. Tweemaal per jaar maakt de Centrale Bank de officiële rentevoet bekend. Niet door middel van een persbericht of een bekendmaking, maar in de vorm van een tabel met opsomming van de rentepercentages door de jaren heen.
De ‘official (legal) interest rate’ was lange tijd, al sinds 1 juli 2009, vastgesteld op 3 procent. Met ingang van halverwege 2017 is hier 0,5 procentpunt bijgekomen en stond de wettelijke rente twaalf maanden lang op 3,5 procent. Voor de tweede helft van 2018 werd deze bepaald op 4 procent en met ingang van 2019 zelfs 4,5 procent; het hoogste niveau in tien jaar tijd. De laatste keer dat 4,5 procent werd bereikt was medio 2008.
In de jaren daarvóór was sprake van een soms veel hogere rente - van zelfs 11 procent in de eerste helft van 1987 - en vanaf 2003 zijn ook veel fluctuaties te zien. In de periode 1988 tot en met medio 2002 stond de officiële rente jarenlang vast op 9 procent. Het drievoudige van de huidige, jongste stand.

De wettelijke rente wordt berekend, zo lichtte de CBCS eerder desgevraagd toe, op basis van de zogeheten ‘pledging rate’ (beleningsrente). De beleningsrente is het rentetarief waartegen lokale commerciële banken bij de Centrale Bank tegen onderpand kredieten kunnen verkrijgen.
Omdat de commerciële banken dit doen met een onderpand wordt dit ‘belenen’ genoemd; lenen dus met een onderpand (overheidsobligaties, deposito’s bij de Centrale Bank). Om de ‘official (legal) interest’ ofwel wettelijke rente vast te stellen, worden bij de beleningsrente 2 procentpunten opgeteld. Onderaan de tabel staat het aldus omschreven: ,,The official (legal) interest is calculated as the pledge rate plus 2 percentage points.”
Doordat de economische vooruitzichten voor de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten het voorbije jaar aanzienlijk waren verslechterd als gevolg van de Covid-19 pandemie, achtte de CBCS het noodzakelijk om enkele maatregelen te nemen ‘om het financiële systeem in staat te stellen de economie te kunnen blijven financieren in deze extreem moeilijke tijden’. In verband hiermee verlaagde de Centrale Bank op 20 maart 2020 de beleningsrente met 150 basispunten, die daardoor weer het ‘historisch lage niveau’ van 1,00 procent gedurende de periode 2008-2016 bereikte. Bovendien werd de opslag op de beleningsrente van 200 basispunten voor leningen van meer dan 20 miljoen gulden opgeschort.

,,Deze maatregel wordt genomen in combinatie met de herintroductie van de mogelijkheid voor banken om bij de Centrale Bank rood te staan”, legde de CBCS uit. Met deze maatregel beoogt de CBCS te garanderen dat de commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten toegang hebben tot liquiditeiten, telkens wanneer dat nodig mocht blijken, en de financieringskosten daarvan te verlagen. ,,Op deze wijze kan de financiering van de economie worden gewaarborgd.”
De wettelijke rente, die dus wordt afgeleid van de beleningsrente, is ook de rente die door het gerecht wordt gehanteerd bij het beslechten van juridische geschillen. De wettelijke rente vormt sinds een wetswijziging eind 2016 tevens de basis voor de invorderingsrente die de Belastingontvanger over openstaande belastingschuld in rekening brengt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).