Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder de kop ‘Coronacrisis legt fragiel onderwijssysteem van Curaçao bloot’, wordt in het digitale blad van de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs (Verus), verslag gedaan van interviews die zijn gehouden met de directeuren van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Royla Pierre, en van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Maghalie van der Bunt-George. Zij pleiten er in het artikel voor om onderwijs op de Koninkrijksagenda te zetten.

onderwijs,,In Nederland werd de afgelopen weken veel gesproken over kansenongelijkheid. Belangrijke aanjager is de coronapandemie. Verbazingwekkend genoeg wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de eilanden in het Nederlandse Koninkrijk”, zo wordt het artikel in Verus ingeleid. Volgens het onderwijstweetal heeft de coronacrisis ook op het eiland de gebreken blootgelegd en voor de Nederlandse politiek een stuk zichtbaarder gemaakt. ,,Al jaren trekken schoolbesturen aan de bel over de slechte onderwijssituatie op het eiland. Dan moet je denken aan de status van het onderhoud van gebouwen, gebrek aan digitalisering, verouderde methodes en schaarste aan gekwalificeerd personeel”, zo legt Van der Bunt-George uit. Zij vindt het positief dat de pijnlijke situatie onlangs op de Nederlandse politieke agenda is gekomen.

,,Wat altijd verbloemd is gebleven, heeft in Nederland eindelijk aandacht gekregen. Het resultaat hiervan is dat er 30 miljoen euro deze kant op komt voor ons onderwijs. Daar zijn we erg blij mee.” Maar, zo voegt de VPCO-directeur eraan toe, het is bij lange na niet genoeg. Het geld zal voornamelijk besteed worden aan het onderhoud van scholen. Maar ook de kwaliteit van het onderwijs zelf moet omhoog, zo vindt zij. Verus: ,,Daarom hopen de twee directeuren dat er nog extra hulp vanuit Nederland komt.” Het tweetal wil dat onderwijs op de Koninkrijksagenda komt. ,,Ondertussen blijven we het gevecht op het eiland aangaan met onze eigen leiders”, benadrukt Pierre. Zij legt uit dat er geen stabiele basis is als er in tien jaar tijd tien verschillende onderwijsministers zijn geweest. Verder snijdt Pierre ook de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek aan. Een illegale leerling uit Venezuela is niet verzekerd voor gezondheidszorg. Van der Bunt vult aan: ,,Als dit kind met het coronavirus besmet raakt, moeten wij met de hulp van onze kerken de kosten vergoeden. Er komt zoveel problematiek bij kijken die je je in Nederland niet voor kunt stellen. Zelfs zoveel, dat leerkrachten voor eten zorgen en zelfs kleding van deze kinderen wassen. Doordat deze leerlingen en hun ouders weinig kansen hebben, blijft het een vicieuze cirkel.”
Om toch leerkrachten aan te trekken stelt Van der Bunt-George in het vakblad: ,,Het is niet bepaald een gespreid bedje waar je in terechtkomt. Maar je kunt hier wél echt het verschil maken. Je bent hier namelijk het belangrijkste instrument voor de leerlingen. Hier kun je nog veel stappen zetten en resultaten bereiken.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).