Vanaf nu inzet Team Inlichtingen en Opsporing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met ingang van 2021 zullen ondernemers die geen gevolg geven aan schriftelijke waarschuwingen over hun belastingaangifteachterstand een bezoek kunnen krijgen van het Team Inlichtingen en Opsporing. Zo waarschuwt het Openbaar Ministerie (OM).
belastingaangifteIndien niet aan de regels wordt voldaan, volgt een proces-verbaal en vervolgens sancties door het OM en/of het gerecht. ,,Het strafrecht wordt ingeschakeld als laatste redmiddel. Er wordt pas vervolgd als andere mogelijkheden niet zinvol zijn gebleken of als er een extra maatschappelijk effect wordt beoogd. Vaak eerst nog door aanbieding van een transactie, maar indien de feiten en omstandigheden daarom vragen, kan een zaak ook direct gedagvaard worden”, aldus het OM.
Uitgelegd wordt dat het Land Curaçao ‘momenteel grote financiële problemen kent’. ,,Tegelijkertijd is de belastingmoraal van sommige van zijn inwoners zeer slecht. Het OM gaat dit samen met zijn partners bestrijden.” Het gaat daarbij dan onder meer om de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB).
,,Door geen belastingaangifte te doen, de door de Belastingdienst gevraagde informatie niet te verschaffen, valse aangifte te doen of het niet nakomen van enig andere verplichting zoals deze door de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) opgelegd, komt er minder geld in de landskas. Geld dat is bestemd voor scholing, gezondheidszorg, huisvesting, infrastructuur et cetera voor de medeburgers. Naarmate de gemeenschap kleiner is, is de begroting ook kleiner en daarmee de impact van belastingontduiking veel groter.”
Het door het OM flink opvoeren van de druk, eventueel door middel van dagvaarding, leidt ertoe dat de boete zoals deze mogelijkerwijs als bestuursrechtelijk boete in een zaak zou zijn opgelegd, als basis voor een strafrechtelijke eis kan dienen.
,,Aangezien er gekozen is voor het uiterste redmiddel, het strafrecht, moet men er rekening mee houden dat de eis voor de strafrechter zwaarder zal uitvallen dan bij de bestuursrechter. Dat kan zowel door het eisen van een hogere geldboete, als door een andere strafmodaliteit zoals en werkstraf of zelfs een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf, dan wel een combinatie daarvan”, aldus het OM dreigend.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).