Negatieve impact op economie en verlies arbeidsplaatsen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Invoering van de beoogde abb in plaats van de huidige ob gaat, na coronacrisisjaar 2020, gepaard met een verdere economische krimp van ruim 1 procent en verlies van 550 arbeidsplaatsen in het jaar 2021.
SERgebouw,,Daarbij zou er sprake zijn van een daling in de particuliere consumptie en bedrijfsinvesteringen van meer dan een procent”, aldus de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nieuw advies - het derde al - over de door de regering gewenste invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb).
,,Op basis van de gegevens in ons bezit en gelet op de aannames zou de regeling, zoals thans voorgesteld, een negatieve impact hebben op de economie.” De SER, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke leden, blijkt zeer kritisch over het voornemen van Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) om de abb - aanvankelijk gepland voor 1 januari 2021 en nu ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar - in te voeren.
,,Dit brengt ons in eerste instantie bij de hoogte van het tarief (er komt een hoger tarief bij invoer van goederen, namelijk 12,5 in plaats van 12 procent, red.). Is het de bedoeling dat deze maatregel, die structureel van aard zou moeten zijn, een budgetneutrale impact heeft of niet?” Zo vraagt de SER. In totaal bedraagt de schatting aan abb-inkomsten zo’n 430 miljoen gulden. Vergeleken met de ob-opbrengst van 380,4 miljoen gaat het om een kleine 50 miljoen méér. Bij de calculatie is rekening gehouden met de verminderde inkomsten door de coronacrisis.
Uit een brief van november 2020 van de secretaris-generaal ad interim van Financiën, gericht aan Gijsbertha, wordt duidelijk dat de regering via de hogere abb-tarieven ‘hogere belastinginkomsten’ wil genereren, die dan op hun beurt zullen worden aangewend voor het aflossen van de Nederlandse liquiditeitssteun in het kader van de covid-pandemie (iets wat pas over twee jaar moet gebeuren, red.).
,,Hoewel dit op korte termijn zinvol kan zijn, is het de vraag of dit hogere tarief opportuun is in het kader van een structurele maatregel. Immers, hogere tarieven kunnen, naast de reeds bestaande belastingdruk en impact op de koopkracht, nog eens extra gevoed door de huidige coronapandemie, een averechts effect sorteren en uiteindelijk het Land met minder inkomsten en minder groei opzadelen.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).