Handhaving corona nu mogelijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een ‘zerotolerancebeleid’ voeren ten aanzien van overtredingen van covid-maatregelen. Tussen de minister van Justitie, de politie en het OM is afgesproken wat de sancties zijn en hoe opgetreden wordt door de politie.
polisOmdat dit een duidelijke verandering is ten opzichte van het beleid zoals dat hiervoor gold, wijst het OM het publiek op deze verandering, die tot aanzienlijke boetes kan leiden als de nieuwe door de regering afgekondigde regels niet worden gevolgd. Zo kan er een boete van 1.000 gulden opgelegd worden als het samenscholingsverbod overtreden wordt. Bij het overtreden van de twee-meter-afstandsregel of de mondkapjesplicht kan de overtreder een boete krijgen van respectievelijk van 500 en 250 gulden. Wordt de avondklok genegeerd, dan kan dit een boete opleveren van 1.000 gulden en bij recidive 1.250 gulden. Wordt er zonder de vereiste vergunning alcohol geschonken, dan kost dit 1.000 gulden en een organisator die het verbod op bijeenkomsten overtreedt, krijgt een boete van 2.000 gulden. Bedrijven die gesloten moeten zijn, maar dit verbod negeren, kunnen afhankelijk van het aantal werknemers een boete krijgen van tussen de 1.500 en 5.000 gulden.
Met de publicatie van de ministeriële regeling (MR) met algemene werking met nadere regels om de coronapandemie het hoofd te kunnen bieden, is het nu mogelijk om handhavend op te treden ten aanzien van de al eerder ingevoerde maatregelen.
Zo kon tot voor kort niet opgetreden worden tegen privéfeesten, maar nu wel. ,,De uitgangspunten van de overheid zijn dus niet gewijzigd”, zo wordt nog eens benadrukt in de toelichting bij de MR. Wel worden eerdere beschikkingen die gebaseerd waren op andere wetgeving ingetrokken omdat de ‘nieuwe’ maatregelen nu gebaseerd zijn op de Noodwet.
Handhavend optreden is nodig want, zo wordt aangevoerd: ,,Op dit moment is er nog steeds sprake van een significante stijging van het aantal positieve (corona, red.) gevallen per dag. Daarnaast zijn de ziekenhuisopnames en intensive care-bezetting niet afgenomen.”
De maatregelen zullen gelden tot en met 21 december 2020 en op 14 december 2020 zullen de maatregelen in de epidemiologische cijfers worden geëvalueerd, zo wordt aangekondigd.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).