Rhuggenaath: Ieders doel moet nu zijn om besmettingen te verlagen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - ,,Nu het beschuldigende vingertje gaan wijzen helpt niet. Belangrijk is dat alle partijen de koppen bij elkaar steken om te proberen Curaçao zo snel mogelijk terug naar code geel te krijgen en ondertussen de gevolgen van code oranje zoveel mogelijk te mitigeren.”

rhuggenaathDat stelt premier Eugene Rhuggenaath in gesprek met het Antilliaans Dagblad. De Curaçaose minister-president reageert hiermee op uitlatingen van Chata-voorzitter Hans Slier in deze krant gisteren. Slier beschuldigt de regering er onder andere van niet voldoende te hebben geluisterd naar het bedrijfsleven, maar stelt ook dat hulp van Chata om de capaciteit te vergroten werd afgeslagen en dat het aantal werkelijke actieve gevallen van covid veel lager ligt dan door de overheid wordt aangegeven.

Hoewel Rhuggenaath stelt de teleurstelling voor code oranje te begrijpen - ‘want dat voelen we zelf ook en we hadden gehoopt dat dit niet zou gebeuren’ - wijst hij erop dat er nu juist hard moet worden gewerkt en alle aandacht gericht moet worden op het terugkrijgen van de code geel, ‘en wel zo snel mogelijk’.

Ondertussen moet getracht worden de gevolgen van de sinds maandag geldende code oranje zoveel mogelijk te mitigeren. Hiervoor heeft de regering gisteren overlegd met partijen uit de toerismesector, zoals CTB en Chata. ,,Als we te maken hebben met een enorme daling van het toerisme uit Nederland, moeten we gaan overwegen open te gaan voor andere markten. Ook voor die landen zul je dan een PCR-test als vereiste moeten gaan stellen. Dat zijn we allemaal nu aan het overwegen. Hou er rekening mee dat 80 procent van onze toeristen uit Nederland komt. We hebben nu dus te maken met een enorm gat.”

De premier erkent dat het werkelijke aantal actieve gevallen op Curaçao lager ligt dan de cijfers weergeven en legt uit dat dit - door een gebrek aan mankracht bij het ministerie van Gezondheid - te maken heeft met een achterstand in de verwerking van het aantal personen dat van het virus is hersteld. Hiervoor zijn onlangs vacatures geplaatst en kandidaten geworven die nu worden getraind. ,,Op die manier gaan we de achterstand wegwerken. Maar ook moet er een nauwere samenwerking komen met huisartsen. Zij kunnen ook nagaan of hun patiënten zijn hersteld en dit niet aan GMN overlaten. Als dit actiever wordt gedaan en dit terug wordt gekoppeld met GMN, zal dat allemaal zorgen voor een actueler beeld van het aantal personen dat van het virus is hersteld”, aldus Rhuggenaath. Van de 1.829 actieve gevallen die gisteren in de dagelijkse update zijn gemeld, durft de minister-president niet aan te geven wat het werkelijke aantal is. Wel geeft hij aan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet van deze achterstand. ,,Het RIVM is hiervan op de hoogte en helpt ons. Het is dankzij het RIVM, dankzij Nederland, dat we hebben kunnen recruiten en dit hebben kunnen bekostigen.”

Over de wens vanuit het bedrijfsleven om toeristen te laten testen voor ze teruggaan naar Nederland, om te voorkomen dat besmette mensen van Curaçao naar Nederland reizen, wordt door de regering nagedacht. Maar hier kleven wel wat praktische issues aan vast, stelt Rhuggenaath. ,,Want hoe ga je iemand dwingen die naar zijn eigen land teruggaat om een PCR-test te doen als Nederland dit zelf niet als vereiste voor terugkeer heeft gesteld? En als je eenmaal een test afneemt en die blijkt positief te zijn, wat doe je daar dan mee? We moeten dus naar deze praktische zaken kijken voor we besluiten wat onze aanpak wordt. Het doel van dit moment moet voor iedereen hetzelfde zijn: to get the numbers down. Dat is de enige manier om Nederland nu voldoende comfort te geven om ons weer code geel te geven. We moeten laten zien dat we de situatie onder controle hebben. En dat is iets dat snel moet gebeuren.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.