Werkgeversorganisaties VBC: Helpende hand waarderen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inderdaad, Curaçao stevent af op een recorddeficit van bijna 1,1 miljard gulden over 2020, zo reageert de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) op het bericht vorige week in deze krant.
nederland,,Maar Curaçao heeft het geluk om een sterke partner te hebben.” Dat zegt voorzitter Joop Kusters van de koepelorganisatie van werkgeversverenigingen op Curaçao. ,,Curaçao verkeert in de gelukkige omstandigheid om in het Koninkrijk der Nederlanden te zitten en dat partner Nederland bereid is om hulp te bieden.” Dit laatste is tot nog toe ‘royaal gebeurd’, geeft de VBC aan.
Eerder al in 2010 in verband met de ontmanteling van de toenmalige Nederlandse Antillen met een sanering van 3,5 miljard gulden. En nu in 2020 is in de periode van maart tot en met december al voor bijna 1.000 miljoen verstrekt, dan wel toegezegd - meer dan 6.000 gulden per capita - in de vorm van nul procent rente-leningen, alsook verdere toezegging dat ook in de komende jaren via het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) hulp, waaronder financiële hulp, zal worden verstrekt.”
Het is volgens VBC goed om Curaçao te ‘benchmarken’ met bijvoorbeeld Suriname en Venezuela, maar ook met de rest van de regio, ‘om de waarde van de relatie met Nederland beter in te schatten’. ,,Deze landen hebben geen donor/sponsor als Nederland.”
Na het bericht in het Antilliaans Dagblad over het oplopen van het tekort van de gewone dienst van de begroting 2020 tot een recorddeficit van 1,1 miljard, stelde de VBC een memo op met een korte analyse. De informatie over het tekort is gebaseerd op de jongste Financiële Management Rapportage (FMR) van het ministerie van Financiën.
Volgens het memo zijn de oorzaken van het tekort onder meer een sterke toename van de lasten, in het bijzonder de post subsidies en overdrachten. ,,Deze was begroot op 372 miljoen, maar eind september was dit bedrag opgelopen naar 911 miljoen. Ook de post sociale zekerheid vertoont een stijging: van 498 miljoen naar 588 miljoen.”
Daarnaast is sprake van sterk verminderde (belasting)inkomsten. Er was voor een bedrag van 1.571 miljoen begroot, echter tot en met september was slechts 890 miljoen binnengekomen en wordt in de meest recente prognose nu uitgegaan van 1.130 miljoen over heel 2020.
,,De jarenlange economische krimp is door Covid-19 verergerd en dat blijkt uit de ontwikkelingen”, meent Kusters. ,,Geen groei heeft geleid tot grote werkloosheid, dalende inkomens en toenemende armoede. Via subsidies en overdrachten wordt getracht dit leed te temperen.”
Economische krimp betekent óók minder economische activiteiten en dalende belastinginkomsten. ,,Dit is een recept voor een neergaande spiraal”, stelt de voorzitter van VBC. ,,Om deze spiraal te doorbreken is financiële hulp nodig.”
Het is te hopen, vervolgt de voorman van de grootste werkgeversorganisatie, dat Curaçao ‘de helpende hand waardeert’ en het ‘momentum goed gebruikt’ om de zo broodnodige structurele hervormingen door te voeren om zowel financieel als sociaaleconomisch orde op zaken te stellen. ,,Met de hulp van Coho moet het ons nu wel lukken om structurele hervormingsmaatregelen uit te voeren. Curaçao krijgt opnieuw een kans om het goed te doen!”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).