Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op het terrein van het landhuis bekend als plantage ‘Stadsrust’, tegenover supermarkt Best Buy, was ontwikkelaar BSL nv bezig met het realiseren van een relatief groot aantal appartementsgebouwen.
stadsrust,,Daarvoor was ondanks bezwaren van de buren, op onbegrijpelijke wijze een bouwvergunning afgegeven door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP)”, legt advocaat Henriquez uit. Naar aanleiding daarvan hebben omwonenden een zaak aangespannen middels zijn kantoor, teneinde de afgegeven bouwvergunning door de rechter te laten toetsen.
De raadsman maakt, om een en ander duidelijk te maken, een uitstapje naar een eerdere zaak: ,,Al op 7 mei 2019 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gegeven in een vergelijkbare zaak te Julianadorp. Het gaat om de vraag of appartementen kunnen worden gebouwd op een perceel dat deel uitmaakt van een verkavelingsplan waarin is bepaald dat op de kavels slechts één woning kan worden gebouwd.”
Het Hof beantwoordde die vraag destijds al ontkennend. Het Hof gaf aan dat een verkavelingsplan moet worden gezien als een nadere uitwerking van het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) en dat een bepaling in die planvoorwaarden die aangeeft dat er slechts één woning op een perceel kan worden gebouwd, niet in strijd is met het EOP en dus rechtsgeldig is.
,,Dat maakt dat zowel de eigenaar van het perceel als de overheid zich aan die bepaling moet houden. Het verlenen van een bouwvergunning in strijd met een dergelijke bepaling is dus niet mogelijk, laat staan de bouw van een bouwwerk - appartementen - dat in strijd is met een dergelijke bepaling.”
Dit uitgangspunt is door het gerecht nu opnieuw toegepast in de uitspraak van het project ‘Stadsrust’. Ook hier is geoordeeld dat het perceel waar het landhuis op staat behoort tot het verkavelingsplan ‘Stadsrust’ en dat in dat verkavelingsplan de bepaling is opgenomen dat er slechts één woning op het perceel kan worden gebouwd.
Henriquez: ,,Dat maakt de bouw van appartementen op het perceel dus onmogelijk. Ook in dit geval heeft de rechter onder meer om deze reden - de bouwvergunning had meer mankementen - de bouwvergunning voor de bouw van de appartementen te Stadsrust vernietigd en het Land veroordeeld in de kosten van de procedure.”
Deze uitspraken zijn van belang, meent de jurist, voor eenieder die een appartement wenst te kopen in dit soort projecten. ,,De koper doet er dus goed aan om te onderzoeken of het perceel waarop de appartementen worden of zijn gebouwd, behoren tot een verkavelingsplan en of er een dergelijke bepaling in het verkavelingsplan is opgenomen.”
De meeste ontwikkelaars van appartementen wensen namelijk vooraf een deelbetaling van de koopsom, legt hij uit, teneinde het appartement dat de koper heeft gekocht in fasen te realiseren. ,,Het zou heel vervelend zijn voor de koper als die er achteraf achter komt dat appartementen niet zijn toegestaan op het betreffende perceel en dat de deelbetalingen die zijn gedaan aan de ontwikkelaar mogelijk verloren zijn gegaan.” Een gewaarschuwd mens telt voor twee, stelt Henriquez.
Wat betreft het project te Stadsrust betekent de uitspraak dat er ‘géén appartementen aldaar kunnen worden gebouwd’. ,,Tot de verbazing van eenieder heeft de minister van VVRP in strijd met het vorengaande aangekondigd, een nieuwe vergunning te willen verlenen aan deze ontwikkelaar om aldaar alsnog appartementen te realiseren.”
De ontwikkelaar is BSL nv. Dat staat voor Building Supplies Logistics Company, gevestigd aan de Piscaderabaai ofwel Piscadera Harbour Village. De rechtszaak was aangespannen tegen de minister van VVRP met Stadsrust Private Foundation als derde belanghebbende.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).