'Geen overschrijding moderne milieunorm bij herstart Isla'

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Laat duidelijk zijn, schrijft Smoc, dat op geen enkele wijze kan en zal worden toegestaan dat er vanaf het moment van een eventuele herstart van de Isla-raffinaderij sprake kan zijn van uitstoot die moderne milieunormen overschrijdt.

smoc3,,Ook niet tijdelijk”, schrijft de voorzitter van stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) aan Gabriel Murray, sectordirecteur belast met onder meer Milieu van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). ,,Iedere exploitant dient de garantie af te geven per direct te kunnen voldoen aan moderne luchtkwaliteitsstandaarden,” stelt Peter van Leeuwen van Smoc.
Hij en de stichting bestoken de overheid al ruim twee jaar met allerlei vragen, maar ze krijgen maar mondjesmaat antwoord. Vaak zelfs helemaal niet. In een tijd waarin raffinaderijen vooral gesloten worden, om economische motieven en in een streven naar duurzaamheid en een bijdrage aan beheersing van klimaatverandering, is er volgens Smoc thans sprake van een ‘zeer belangrijke vraag’.
Gezien het voornemen van de overheid - Refineria di Kòrsou (RdK) en de speciale Project Management Organisatie (PMO) - om met naar verluidt drie kandidaten het selectieproces voort te zetten, om in maart 2021 te kunnen doorgaan met de raffinaderij, luidt die vraag: ,,Wat is de reden om door te willen gaan met een raffinaderij, waarbij een investering van ten minste twee tot drie miljard dollar vereist is om aan moderne producteisen en milieustandaarden te kunnen voldoen?”

Smoc gaat verder: ,,Zoals tijdens de afgelopen twee jaar duidelijk is geworden uit de luchtmetingen van de overheid zelf, heeft de raffinaderij - anders dan alle theoretische berekeningen van Isla en StAB/TNO leken aan te tonen - de slappe normen uit haar vergunning van 1997 jarenlang fors overschreden, zonder dat er sprake was van enige handhaving. De door Isla en StAB/TNO aangenomen achtergrondvervuiling van verkeer, scheepvaart en Aqualectra blijkt met een bijdrage van zo’n 10 microgram/m3 zwaveldioxide totaal niet relevant te zijn (geweest). Refineria Isla/PdVSA heeft hiermee (vooralsnog) ten onrechte een forse dwangsom ontlopen.”
De voorzitter: ,,De bewoners onder de rook hebben die schandelijke overtreding met hun gezondheid en zelfs met hun leven moeten bekopen. Die tijd mag nooit meer terugkomen en het is aan de overheid, GMN, RdK en PMO om dat te waarborgen.”
Zoals gezegd, heeft Smoc heel wat vragen. Van Leeuwen wijst op het belang van de volksgezondheid maar ook ‘naar onze eerder gevoerde besprekingen en de toegezegde openheid’ en vraagt nu snel antwoorden. Onder meer over de status van de bezwaarprocedure verlen(g)ing vergunning Isla/RdK en de daarbij gehouden hoorzitting van 9 juli 2020, verwijzend naar het vonnis van de rechter in zaak Clean Air Everywhere (CAE) in augustus 2019 met de plicht van moderne milieunormen per 1 september 2020.

Maar ook: ,,Welke moderne milieunormen en -standaarden worden aan de kandidaat-exploitanten opgelegd, zoals ook jarenlang toegezegd door de overheid, per 1 januari 2020?” Ook wil Smoc weten hoe het zit met de implementatie van garantieverbod op het gebruik van pitch (asfalt) als brandstof voor de Isla en Curaçao Refinery Utilities (CRU) in lijn met het Marpol-verdrag (internationaal maritiem verbod brandstof met meer dan 0,5 procent zwavel per 1 januari 2020).
Van Leeuwen vraagt voorts naar de status van het Environmental Permitting Framework - ,,Graag ontvangen wij een exemplaar, zoals verzocht tijdens de hoorzitting.” - en tot slot naar hoe en door wie er zal worden gehandhaafd op in ieder geval de luchtkwaliteitsnormen en welke sancties worden opgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.