Vrijgevestigde artsen tegen betaling voor faciliteiten CMC

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Waarnemend-voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van het Curaçao Medical Center (CMC) Gilbert Martina vindt het niet onredelijk om van medisch specialisten die niet in dienst zijn van het ziekenhuis een vergoeding te vragen voor het gebruik van de CMC-faciliteiten.

cmcDaarover is op 29 oktober een brief gestuurd naar de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) met daarin een voorstel voor tarifering van verleende diensten, bedragen dus die de specialist moet betalen aan CMC.
De vrijgevestigde medisch specialisten, vertegenwoordigd in de VMSC, stellen bij monde van voorzitter Alexander Saleh, op hun beurt dat een specialist doorgaans vergoed wordt voor zijn ingezette expertise en dat het gebruik van de locatie en apparatuur die daarvoor nodig is door de patiënt opgebracht moeten worden, oftewel door de maatschappij of instelling waar deze patiënt verzekerd is.

Martina legt uit dat vrijgevestigde specialisten jaren gewerkt hebben in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), zonder één cent bij te dragen aan de bedrijfsvoering waarvan zij wel gebruik maken. Saleh: ,,In het Sehos hadden we een toelatingscontract waarin is opgenomen dat we tegen een honorarium ons werk naar behoren uitvoeren, op tijd komen opdagen en bij ziekte of vakantie voor waarneming zorgen. Andere financiële zaken stonden daar niet in, want dat is aan het ziekenhuis, de patiënt en de verzekeraar. Als een patiënt gebruikmaakt van apparatuur in mijn zelfstandige ‘ofisina’, dan word ik hier ook via de verzekeraar naast mijn honorarium, apart voor vergoed.”

De VMSC-voorzitter durft zelfs te stellen dat met de tarieven die het CMC de vrijgevestigde specialist nu in rekening wil brengen dubbel inkomsten gegenereerd worden, namelijk via de verzekeraar en via de specialist. Saleh vindt het voorstel van het CMC onbeschoft, ‘below the belt’, temeer omdat er geen overleg is geweest met de VMSC hierover en de reactietermijn van twee weken te kort is. In juni van dit jaar gaf Saleh aan dat er 41 vrijgevestigde medisch specialisten werkzaam zijn op het eiland en dat daarnaast ongeveer 100 specialisten in dienst zijn van het CMC en het Advent Ziekenhuis.
De tarifering komt overigens niet helemaal als een verrassing want in november 2019 is hier door CMC al een voorstel voor gedaan. Dat staat ook uitgelegd in de brief van CMC aan de VMSC. Daarin wordt verwezen naar een concept-Model Toelatingsovereenkomst dat de vereniging in november 2019, precies een jaar geleden, is voorgelegd. Dat geeft Saleh ook toe, maar volgens hem had daar dan over onderhandeld moeten worden. ,,Nu heeft het CMC een heel plan uitgewerkt, zonder ons er verder bij te betrekken”, zo voert hij aan. Sinds de overgang van Sehos naar CMC wordt gewerkt met een mondelinge toelatingsovereenkomst die per 15 november 2020 over moet gaan in een definitieve schriftelijke toelatingsovereenkomst. Over het nieuwe voorstel dat nu een jaar later gepresenteerd wordt legt CMC in de brief uit: ,,Zoals u zult zien is de inhoud van het Model Toelatingsbrief eenvoudiger van aard ten opzichte van het in november 2019 besproken concept van de toelatingsovereenkomst.”

Gesteund door Landspakket...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.