Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Politieregeling 2019 is met algemene stemmen in de Staten aangenomen. Daarmee wordt een slepend traject van 10 jaar afgerond, namelijk vanaf de instelling van het Land Curaçao op 10 oktober 2010 en het instellen van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

kpc2Deze week vond in de Staten een vergadering plaats over wat officieel heet de ‘Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van een aanvullende regeling inzake de taak, de organisatie, de bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Curaçao’.
Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) legt uit dat het om een kaderwet gaat waaronder allerhande Landsbesluiten houdende algemene maatregelen (Lbham) komen te vallen waarin gedetailleerder zaken uitgewerkt kunnen worden zoals bijvoorbeeld het inrichtingsplan, besluit rechtspositie, rangen en toelagen. ,,Dan hoeft niet telkens weer een heel wetgevingstraject doorlopen te worden. Dit maakt alles rond de organisatie van het Korps Politie Curaçao (KPC) flexibeler”, aldus Girigorie.
Een belangrijk aspect waar nu op korte termijn aan gewerkt wordt is het inrichtingsplan van het KPC dat al in 2015 via een Lbham geformaliseerd is. Dit plan moet geëvalueerd en herijkt worden omdat het niet effectief is, zo heeft de minister naar voren gebracht. Hier moet een commissie herijking voor in het leven geroepen worden die bestaat uit de minister van Justitie, de vakbonden, human resource en organisatieontwikkeling (HRO) van de overheid en de personeelsafdeling (HR) van het KPC.

Girigorie legt uit dat er op dit moment drie besluiten in proces zijn. Zo zal medio 2021 het instelllingsbesluit voor de Landsrecherche gereed zijn om behandeld te worden in de Staten. Ook het instellingsbesluit Interpol is al in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) goedgekeurd en gaat nu via het departement Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) naar de Raad van Advies (RvA). Dit besluit kunnen de Staten in februari 2021 verwachten. Tot slot is het Lbham van het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) in concept klaar om naar het CGOA te sturen. Als alles vlot verloopt kan dit landsbesluit in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd en daarmee van kracht worden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).