Feestdagen misschien met minder maatregelen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering komt volgende week met een nieuw model op basis waarvan corona-maatregelen op- of afgeschaald kunnen worden. Dat is gisteren tijdens de persconferentie van minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) naar voren gebracht.

F03 OPNieuw coronamodel 2Het nieuwe model gaat ervan uit dat Covid-19 nog wel even aanblijft, dat er telkens pieken en dalen zullen zijn en dat er voorlopig nog geen goed vaccin ter beschikking komt. Het nieuwe model zou dusdanig ingezet kunnen worden dat de feestdagen eind december met minder strenge maatregelen doorgebracht kunnen worden, aldus Girigorie.

De indicatoren om op- of af te schalen zijn het aantal ziekenhuisgevallen; het aantal actieve gevallen; de bewegingen in de curve van pieken en dalen; de grootte van de risicogroep die is besmet; en het aantal sterfgevallen. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth voegt hieraan toe: ,,We moeten vooral kijken naar de risicogroep: de zestigplussers, de chronisch zieken en mensen met een zwak afweersysteem. We moeten focussen op deze mensen die beschermd moeten worden en ons minder richten op kinderen, jongeren en volwassenen die niet tot de risicogroep behoren.”

Het nieuwe model bepaalt bijvoorbeeld het tijdstip van de toke de keda en de hoeveelheid personen die bij sociale activiteiten aanwezig mogen zijn. Girigorie: ,,Dat het nieuwe model pas volgende week komt, heeft ermee te maken dat hierover met verschillende groepen afspraken gemaakt moeten worden. Zoals muziekgroepen, horeca en kerken.”

Gerstenbluth heeft gisteren enkele cijfers uit de doeken gedaan. Zo blijkt dat er in de afgelopen periode gemiddeld twintig coronagevallen zijn per dag en dat de laatste twee weken het aantal positief geteste personen van het totaalaantal geteste personen schommelt rond de 15 procent. ,,Ideaal is om onder de 5 procent te blijven”, aldus de epidemioloog. Hij legt overigens uit dat het soms lastig is cijfers tussen landen met elkaar te vergelijken. ,,Wij testen een persoon vaak meerdere keren, bij symptomen en na de quarantaineperiode, en berekenen ons gemiddelde dus over het aantal personen dat getest is. In andere landen wordt het gemiddelde berekend over het aantal testen dat is afgenomen”, zo wordt uitgelegd.

Gerstenbluth geeft aan dat het testbeleid van Curaçao veilig is: ,,Als iemand positief getest is, dan gaan het hele huishouden en de nabije contacten in quarantaine. Al deze nauwe contacten worden getest aan het begin maar ook aan het einde van de quarantaine. Hierdoor voorkom je dat iemand weer maatschappelijk actief wordt maar toch nog besmettelijk is. Ook is het zo dat er personen tussen zitten die positief getest zijn, maar asymptomatisch, dus zonder klachten. Zij mogen ook pas maatschappelijk actief worden als zij negatief getest zijn, want zij kunnen toch anderen besmetten. Hiermee zijn wij scherper dan andere landen en komt ons percentage positief getesten hoger uit.”

Gerstenbluth kondigde verder aan dat er gisteren veertien nieuwe gevallen bijgekomen zijn, waarvan vier geïmporteerd, zeven die gelieerd zijn aan eerdere gevallen en drie waarvan de bron niet duidelijk is. Verder zijn er momenteel vier personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan één nog op de intensive care-afdeling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).