Aan het personeel van de Belastingdienst werd onlangs - wederom - kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2021 de Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao (NBC) wordt opgericht. Hierin zullen de Inspectie der belastingen, de Ontvanger en de stichting BAB (Belastingaccountantsbureau) samen opgaan met één directeur aan het hoofd.

BelastingdienstDe NBC, of ook wel Nieuwe Belastingorganisatie (NBO), is een onderwerp dat al meer dan tien jaar zo nu en dan de kop op steekt. Tot op heden is deze NBC, tot wanhoop van de diensthoofden, nooit gerealiseerd maar er is de afgelopen jaren al wel veel belastinggeld besteed aan onderzoek hiernaar. Verschillende consultantsbureaus hebben zich hier al over gebogen (en er goed aan verdiend). ‘De kost gaat voor de baat uit’ zullen we maar zeggen. Wat onduidelijk blijft in de huidige communicatie is waarom deze NBC nu eigenlijk nodig zou zijn. De standaardtermen als ‘efficiency’, ‘verbeterde dienstverlening’ en ‘verhoging van de belastingopbrengsten’ komen weer naar voren, echter zonder concreet aan te geven hoe de geforceerde samenvoeging van deze drie entiteiten nu tot betere resultaten zal leiden. Waarom moet SBAB, die als overheidsstichting over een eigen salarisstructuur beschikt, mee in deze integratiedrift? Hoe gaat dit tot betere dienstverlening en hogere belastingopbrengsten leiden? Met SBAB kan toch gewoon een ‘Service Level Agreement’ worden afgesproken waarin wordt vastgelegd welke prestaties zij moeten leveren? Daarvoor hoef je toch niet in één organisatie te zitten? Als de integratie een negatief gevolg heeft voor de beloning van de medewerkers van SBAB dan kan dit betekenen dat juist dat hoger opgeleide medewerkers de overstap naar de commerciële sector (lees: belastingadvieskantoren) maken en er dus veel kennis en ervaring verloren gaat.

Dat de dienstverlening van de belastingdienst moet worden verbeterd, daar zullen we het allemaal mee eens zijn. Als klant word je nog steeds vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Helemaal sinds de brand van vorig jaar is het voor belastingplichtigen zeer lastig geworden om te achterhalen waar je voor welke diensten moet zijn. De dienstverlening is compleet versnipperd over meerdere locaties. Dit heeft, ook voor het personeel, al veel te lang geduurd. Steeds weer zijn door het ministerie van Financiën beloftes gedaan over alternatieve huisvesting (waaronder het WTC) en even zo vaak worden deze beloftes weer verbroken. Het lijkt binnen Financiën niet mogelijk om dit soort projecten op een professionele manier te leiden. Ook de inzet van ‘vrijwilligers’ heeft daar helaas niets aan kunnen veranderen.

De minister heeft al vrij snel na de brand aangekondigd dat het huidige gebouw aan de Regentesselaan zal worden gesloopt en dat op dezelfde locatie een nieuw onderkomen zal verrijzen. Vooralsnog staat het oude gebouw nog onaangeroerd. Een aankondiging van de openbare aanbesteding voor de sloop van het oude gebouw en de constructie van een nieuw gebouw hebben we nog niet in de krant zien staan. Het is dan ook de vraag wat de status is van deze plannen. En misschien nog wel belangrijker en vooral in deze tijd: Hoe gaat dit betaald worden?

Wat ook opmerkelijk is, is dat voor zover bekend tot op heden geen vacature is gepubliceerd voor de nieuwe functie van directeur van de NBC. Je zou verwachten dat deze vacature al lang in de dagbladen en op internet zou hebben gestaan om de sollicitatieprocedure nog vóór jaareinde te kunnen afronden. Voor zo’n belangrijke functie wil je immers de best mogelijke kandidaat en wil je je niet weer beperken tot een interim-aanstelling of, erger, ‘family and friends’. De tijd zal het leren, maar de angst bekruipt menigeen dat we ook hier weer moeten gaan concluderen dat ‘we het nooit zullen leren’ en dat er toch weer een ‘bekende naam’ uit de hoge hoed komt. Per definitie leidt dit al tot afbreuk van de effectiviteit van de NBC, waar integriteit als kernwaarde bovenaan moet staan. Een directeur die middels nepotisme wordt geplaatst kan nimmer het benodigde aanzien vergaren dat voor een dergelijke functie noodzakelijk is. Het zou een valse start van een eventuele NBC zijn, ook voor het personeel dat al zo lang in onzekerheid verkeert.

Piet Karreman, Curaçao

ADBrief 800


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).