Rhuggenaath is optimistisch en reist morgen naar Nederland

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – De Rijksministerraad (RMR) komt komende vrijdag, 30 oktober, bijeen om de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de derde tranche van liquiditeitssteun - met name het Landspakket en het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) - te bespreken en een besluit te nemen.
rhuggenaathMinister-president Eugene Rhuggenaath vertrekt zelf morgen naar Nederland voor laatste gesprekken met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en om tijdens de vergadering van de RMR de zaak van Curaçao te bepleiten. In een gesprek met het Antilliaans Dagblad geeft de Curaçaose minister-president aan dat hij ‘comfortable’ is en positief uitkijkt naar komende vrijdag.
Rhuggenaath heeft de agenda van de RMR-vergadering zelf nog niet ontvangen. ,,Maar we verwachten dat vrijdag alles wat met de derde tranche van de noodfinanciering te maken heeft, in de RMR zal worden besproken. Denk aan de rijkswet, het landenpakket en enkele andere punten”, aldus de premier.
Om überhaupt in aanmerking te komen voor de derde tranche liquiditeitssteun, moet Curaçao voldoen aan de voorwaarden die door Nederland werden gekoppeld aan de tweede tranche. Rhuggenaath is ervan overtuigd dat Curaçao hier nu aan heeft voldaan en vorige week zijn alle documenten voor wat betreft de wetgeving bij het College financieel toezicht (Cft) ingediend.
Het gaat om vier wetsvoorstellen: de geldelijke regeling van ministers en Statenleden (opgesplitst in twee wetten); de normering van overheidsgelieerde entiteiten; en de wet voor het korten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren. Het Cft heeft in haar advies van 15 augustus aangegeven dat deze wetten in november in de Staten moeten worden behandeld. ,,Dat redden we niet”, geeft Rhuggenaath aan. ,,Maar voor het einde van het jaar is het zeker haalbaar dat deze wetten worden goedgekeurd.”
In de eerste wet, namelijk de salariëring van de ministers, is de 25 procent die ministers inleveren verwerkt, maar ook de schaalcorrectie. Maar, zo legt Rhuggenaath uit: deze correctie - van schaal 17 naar schaal 18 - treedt niet in werking voor de huidige regering, maar pas voor de volgende regering, mits de sociaaleconomische omstandigheden het toelaten. Rhuggenaath legt het uit: ,,Het is inmiddels bekend, maar sinds 10-10-‘10 worden ministers en Statenleden niet op basis van de hoogste schaal, maar volgens schaal 17 uitbetaald. In het wetsvoorstel hebben we met terugwerkende kracht schaal 17 tot eind juni 2020 geformaliseerd. Als de wet dus wordt aangenomen, is de juiste schaal, namelijk schaal 18, per 1 juli 2020 formeel in de wet opgenomen. De normering van overheids-nv’s is ook hieraan gebonden. Maar in de wet is ook een clausule opgenomen dat deze regering afwijkt van schaal 18 en op schaal 17 blijft tot eind juni 2021, inclusief de 25 procent korting. Zo geldt de verhoging dus niet voor ons. De volgende regering wordt wel volgens schaal 18 uitbetaald, tenzij op basis van een evaluatie anders wordt besloten.”
Rhuggenaath heeft er vertrouwen in dat Curaçao nu voldoet aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de tweede tranche. ,,Naar verwachting komt dat vrijdag ook ter sprake”, aldus de premier. ,,Ik zal er zelf ook zijn om de positie van de Curaçaose regering te presenteren en daarvoor heb ik ook gesprekken met staatssecretaris Knops. Ik voel me comfortabel.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).