PAR-fractie: Gedrag Amparo dos Santos is onacceptabel

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De PAR-fractie heeft bij Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (eveneens van de PAR) formeel een klacht ingediend tegen collega-Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) voor diens gedrag.

dos santosDe KdNT-parlementariër heeft de Statenvoorzitter herhaaldelijk en publiekelijk aangevallen, voor het laatst afgelopen vrijdag tijdens een Statenvergadering toen hij Pauletta onder andere voor varken en ‘mièrdè’ (poep) uitmaakte. ,,Middels dit schrijven uit de fractie van PAR in de Staten haar sterke afkeur voor het betreurenswaardige incident dat afgelopen vrijdag, 9 oktober in de Staten heeft plaatsgevonden. Tijdens een virtuele vergadering die live door sociale media werd uitgezonden, heeft Statenlid M.A. dos Santos de Statenvoorzitter ernstig en herhaaldelijk verbaal aangevallen. Dit had als gevolg dat de Statenvoorzitter geen andere optie had dan Statenlid Dos Santos van de vergadering te schorsen”, aldus PAR.
De fractie wijst erop dat dit niet de eerste keer is dat een soortgelijk incident met Dos Santos in de hoofdrol zich voordoet. ,,Dit Statenlid heeft vaak genoeg tijdens zijn dissertaties gemaakte afspraken over zijn gedrag en het naleven van het Reglement van Orde genegeerd.” De fractie van de gele partij verwijst hierbij onder andere naar een incident op 28 augustus 2018, die eindigde in een officiële klacht tegen het gedrag van Dos Santos. Deze klacht werd door de toenmalige meerderheid (elf leden) ondersteund.
De laatste aanval van het Statenlid van KdNT vond plaats zonder enige provocatie, ‘maar werpt als gevolg wel wederom een negatief daglicht op de Staten en creëert een sfeer van intimidatie en vijandigheid voor zowel het griffiepersoneel dat toen aan het werk was, als de overige Statenleden’. PAR wijst erop dat de verbale agressie vanuit KdNT steeds erger wordt en dat het functioneren van het parlement hierdoor negatief wordt beïnvloed. ,,Niet zo lang geleden moest de Statenvoorzitter het andere lid van deze fractie tijdens een openbare vergadering schorsen. Ook M. Rojer (Meindert ‘Mènki’ Rojer, red.) had zich toen schuldig gemaakt aan verbale agressie en het niet naleven van het Reglement van Orde.”
De PAR-fractie doet een dringend beroep op Statenvoorzitter Pauletta om gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten en middelen om de orde en veiligheid tijdens Statenvergaderingen te waarborgen en om verbaal geweld en een vijandige sfeer op de werkvloer te uit te bannen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).