Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ProMo (Pro Monumento) is een LAR-beroepsprocedure gestart tegen de afgifte van een bouwvergunning voor het project The Wharf bij De Kleine Werf te Scharloo. Een LAR-procedure staat voor Landsverordening administratieve rechtspraak.


Het beroepschrift is pro-forma ingediend, waarbij het Land en in het bijzonder de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zijn gedaagd. ProMo beschikt nog niet over alle stukken die nodig zijn voor deze procedure. Ondertussen is er ook een LOB-verzoek (Landsverordening openbaar bestuur) ingediend, waarop nog geen antwoord is ontvangen. wharf
Al begin dit jaar was het beroepschrift ingediend bij de LAR-rechter, dat later werd aangevuld. Volgens stichting ProMo voldoen de in de media verschenen gebouwen van The Wharf niet aan artikel 4 van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Vervangende nieuwbouw - er stonden tot voor kort loodsen op deze locatie langs de Sint Annabaai - moet passen in de volgende beschrijving: ,,De bestaande bouwhoogten, evenals de bestaande bouwhoogteverschillen met aangrenzende bouwwerken, moet bij benadering worden gehandhaafd.”
Het beeldmateriaal dat van The Wharf is gepubliceerd, geeft aan dat de geplande gebouwen minimaal zeven bouwlagen hoog zijn, inclusief de bouwlaag van de begane grond. Uitgaande van een gemiddelde bouwlaaghoogte van circa 3 meter kan er volgens ProMo dus worden uitgegaan dat de nieuwbouw een totale bouwhoogte heeft van minimaal 21 meter, terwijl de bouwhoogte van de bestaande gebouwen in de directe omgeving zo’n 10 meter is.
Omdat dit project valt binnen de binnenstad zoals in het EOP is omschreven, dient de overheid zich te houden aan de regels zoals vastgelegd in het EOP. Zo meent ProMo. Dennis Klaus is voorzitter van Fundashon Pro Monumento. De stichting, die al sinds 1993 actief is, heeft onder meer het behoud van en de zorg voor de historische bebouwing op Curaçao tot doel.
Dat geldt ook voor het in stand houden en verbeteren van historische stads- en dorpsgezichten op Curaçao. ProMo tracht haar doelen te bereiken door middel van het bewaken van de historische bebouwing, het bevorderen van de restauratiekwaliteit; het geven van voorlichting aangaande monumenten, andere historische gebouwen en monumentenzorg; het bevorderen, ontwikkelen en verwoorden van een publieke opinie met betrekking tot historische gebouwen; en het voeren van rechtsgedingen.
The Wharf, dat in eerste fase bestaat uit drie torens (North Tower, Middle Tower en South Tower), omvat zo’n 34 luxeappartementen, 65 parkeerplaatsen en commercieel onroerend goed voor winkels. In tweede fase is een hotel van 130 kamers gepland en nog eens 30 appartementen en shops. Het betreft een project van Architect Den Heijer, C+CC Engineers en Heren2. Op locatie wordt al gewerkt en is de afgelopen periode geheid. Details over het project staan op de website.
www.thewharfcuracao.com

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.