Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) heeft officieel verlenging gekregen voor het uitvoeren van haar werkzaamheden tot en met 10 mei 2021. Dat staat in een beschikking die naar de Staten gestuurd.

F03 Uitstel enquêtecommissie HNODe commissie werd op 19 december 2019 ingesteld en kreeg negen maanden de tijd voor haar onderzoek. ,,Door de wereldwijde Covid-19-pandemie is de enquêtecommissie verhinderd in de uitvoering van haar werkzaamheden. In de vergadering van 21 september 2020 heeft de enquêtecommissie besloten de Staten te benaderen met een voorstel tot verlenging van haar termijn”, aldus de beschikking.
De commissie heeft als taak onderzoek te doen naar de besluitvorming, uitvoering en de controle van de bouw en transitie van het ziekenhuisproject HNO. Hoofdvraag in het onderzoek is: ,,Wat waren de zwakten, sterktes, dilemma’s en leemtes in het (bestuurlijke) optreden, inclusief het afleggen van verantwoording aan de Staten van Curaçao over de uitvoering van de bouw en transitie van het project HNO?” De onderzoeksobjecten zijn Fundashon Hospital Nobo, Project Nos Hospital Nobo en het project HNO (bouw en transitie) vanaf het begin van dit project tot en met de afsluiting van het onderzoek door de enquêtecommissie.
Overigens is er eerst een voorbereidingscommissie geweest die de taakstelling en onderzoeksvraag heeft afgebakend voor de echte enquêtecommissie.
De enquêtecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elke politieke partij in de Staten, te weten: Gisette Seferina (PAR), Wimbert Hato (MAN), Charles Cooper (MFK), Amparo dos Santos (KdNT), Rennox Calmes (voor PIN, maar inmiddels onafhankelijk), Marilyn Moses (MP), Jaime Córdoba (PS), aangevuld met de griffier van de Staten, Silvin Cijntje, en plaatsvervangend griffier G. Maduro. Deze commissie moet haar eindrapport ter goedkeuring aanbieden aan de Staten, die het vervolgens in een openbare vergadering zal behandelen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.