Rhuggenaath hoopt op afronding ‘in komende dagen’

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Curaçaose regering is erin geslaagd ‘significante voortgang te boeken’ in de onderhandelingen met Nederland. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath gisteren bekendgemaakt in een update over de gesprekken met Nederland over de voorwaarden in ruil voor verdere noodsteun.

Rhuggenaath2,,Met tevredenheid kan ik rapporteren dat we erin geslaagd zijn om significante voortgang te boeken in de onderhandelingen met Nederland. Ook ditmaal waren de onderhandelingen niet eenvoudig. Het is hard werken en de materie is vaak gecompliceerd, maar het harde werken door beide landen in de afgelopen weken, heeft vrucht gedragen. Er zijn veel inspanningen gedaan van beide kanten om elkaar te begrijpen en nog meer om de positie en noden van Curaçao te begrijpen”, gaf de Curaçaose minister-president aan. Zo is er volgens hem intensief gediscussieerd over het hervormingspakket, oftewel het Landenpakket, en is er een uitvoeringsagenda toegevoegd. ,,Hierin zijn de doelstellingen waarvan Nederland wil dat we ze doorvoeren, duidelijk gedefinieerd, maar nog belangrijker is dat wij gedefinieerd hebben wat we zelf graag realiseren”, aldus Rhuggenaath.

Aan de uitvoeringsagenda, die door zowel Nederland als Curaçao is vastgesteld, zal inhoud worden gegeven ‘zodat de hervormingen en investeringen ook echt plaatsvinden, om zo het belang van het Curaçaose volk beter te dienen’. ,,We zijn er ook in geslaagd om het pakket niet alleen hervormingen te laten bevatten maar daarnaast ook investeringen in onze economische en sociale ontwikkeling. In het totaalpakket biedt Nederland aan Curaçao de ruimte, om ‘businesscases’ te presenteren voor aanvullende investeringsprojecten”, zo vertelt de premier. ,,Alleen zo kunnen we daadwerkelijk groeien door middel van vernieuwing en duurzame investering. Er zijn meer punten behandeld, maar zoals eerder aangegeven kunnen we niet alles onthullen omdat de onderhandelingen nog lopen.”

Over de veelbesproken Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE) vertelde Rhuggenaath gisteren dat hier intensief over is overlegd en dat het van groot belang is ‘om nogmaals te benadrukken dat één van de belangrijkste punten is, dat onze autonomie gewaarborgd blijft’. Verder uitte hij de hoop dat ook dit deel van de onderhandelingen ‘in de komende dagen’ wordt afgerond. ,,De gesprekken op technisch niveau over de Rijkswet worden voortgezet. We hopen dat we ook dit in de komende dagen kunnen afronden. Na een politiek akkoord over de inhoud van het gehele pakket, kan dit behandeld worden in de Rijksministerraad, zodat de wet hierna het traject kan volgen van advies door de Raad van State en onze Raad van Advies, om uiteindelijk naar het parlement te gaan voor behandeling. Tegelijk zal de door ons benodigde financiering tot onze beschikking komen en kan de samenwerking met Nederland geïnitieerd worden.”
Rhuggenaath benadrukte dat het nu het moment is voor Curaçao om actie te nemen, om zo welzijn voor de bevolking te realiseren. ,,Het uur is gekomen om ons te verenigen en ons land terug te plaatsen op de route naar herstel. Dat zal niet eenvoudig zijn. De weg is nog lang, maar we voelen de urgentie. We moeten hervormingen realiseren die al langere tijd besproken werden, maar nooit gerealiseerd zijn. We moeten de moed opbrengen om werkelijk te investeren in dat wat we al wisten wat ons groot maakt; namelijk in onze mensen!”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.