GMN-minister houdt voet bij stuk

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Waarnemend minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Zita Jesus-Leito heeft de Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten (VIPP) een brief verstrekt die zij kunnen gebruiken om bij de medicijnfabrikanten lagere inkoopprijzen te bedingen.

botikaDaarmee is echter geenszins gezegd dat zij akkoord gaat met het alternatieve plan van de VIPP. Dit alternatieve plan behelst het verlagen van de inkoopprijzen en daarmee de medicijnprijzen op Curaçao, waarmee hetzelfde bezuinigingsdoel bereikt wordt.
Tegenover deze krant legt de minister uit: ,,Ik help daar waar ik kan. En als het de importeurs met mijn brief lukt de geneesmiddelen goedkoper te importeren, dan werk ik daar graag aan mee. Maar verder zijn er met de voorgaande minister Suzy Camelia-Römer (PIN) afspraken gemaakt waaraan iedereen zich dient te houden. Ik vind het absoluut onaanvaardbaar dat kosten straks op patiënten worden afgewenteld. De sector is al heel lang van de nieuwe prijzen op de hoogte.”

Zij voert aan dat de regering grote financiële problemen heeft en dat al enkele jaren geleden is besloten dat er flink gekort moet worden in de medische uitgaven van de overheid. De verlaging van kosten voor medicijnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is daar een onderdeel van. ,,En laten we wel wezen. Niemand wil kosten besparen, dat vindt geen individu of instantie leuk. Punt is dat de SVB de medicijnkosten met 34 miljoen gulden moet verlagen”, aldus de minister. Ze wijst erop dat 18 januari van dit jaar een convenant is getekend tussen de Vereniging Apothekers & Eigenaren (VAE) en de SVB over de nieuwe medicijnprijzen en dat de VIPP zich toen onthouden heeft van tekenen.

De VIPP stelt dat de voorgaande minister nimmer heeft meegewerkt aan het uitgeven van een brief om de lagere inkoopprijzen voor elkaar te krijgen. Zodra de vereniging de brief van Jesus-Leito in handen had, is meteen verzocht om uitstel van de nieuwe prijslijst, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Geen extra kosten patiënt

Vanaf vrijdag hoeven patiënten die medicijnen nodig hebben bij de apotheek (botika) niet meer extra bij te betalen, zoals de afgelopen drie dagen wel het geval is geweest. ,,Gisteren hebben partijen vergaderd en zijn tot een akkoord gekomen”, aldus Philip Martis, directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hij vergaderde samen met vertegenwoordigers van de Vereniging Apothekers & Eigenaren (VAE), de Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten (VIPP) en de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Er is sprake van een win-winsituatie, legt Martis uit: ,,Vaststaat wel dat iedereen zich aan de wet moet houden. Omdat de verenigingen nog met hun achterban moeten overleggen, kan ik niet dieper ingaan op de afspraken.” Ook Rob de Wolf, voorzitter van de VAE stelt dat er door alle partijen water bij de wijn is gedaan. ,,Het gaat om medicijnen op voorraad die duur zijn ingekocht en nu ineens tegen een veel lagere vergoeding verkocht moeten worden. Het verschil dat patiënten moesten bijbetalen hoeft nu niet meer. Dat betekent dat de kosten op een andere manier gedekt moeten worden en daar moeten partijen nog nadere afspraken over maken. Maar het belangrijkste punt voor nu is dat de klanten niet meer hoeven bij te betalen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).