Dagvaarding tegen Ansary en (ex-)bestuurders legt details bloot

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In plaats van de beloofde inbreng van 100 miljoen gulden, gebeurde meteen al na de overname van Ennia door de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary het tegenovergestelde: er werd geld, véél geld, aan onttrokken.

ansaryTen tijde van de overname van Ennia in 2006 - eerst Banco di Caribe en vervolgens verzekeringsmaatschappij Ennia - deed Ansary de belofte dat hij het kapitaal van de Ennia-vennootschappen verder zou versterken door inbreng van kapitaal voor het genoemde bedrag van 100 miljoen gulden. ,,Direct na de overname begon echter het omgekeerde”, aldus de gerechtelijke stukken in de aansprakelijkheidsprocedure tegen Ansary en diverse (ex-)bestuurders. De documenten zijn in het bezit van het Antilliaans Dagblad.

,,Een proces waarbij Ansary gelden aan de verzekeraars (Leven, Zorg en Schade, red.) onttrok en waarbij hij de activa van deze verzekeraars buiten hun macht bracht om die voor eigen gewin in te zetten.” Deze verzekeraars brachten feitelijk hun activa onder bij andere entiteiten.
,,Ansary werd benoemd tot lid van de na zijn aantreden ingestelde Investment Committee, die de bevoegdheid kreeg om te beslissen over de beleggingen van de groep, en kreeg vrij spel van de raad van commissarissen (RvC).”
Zo nam hij feitelijk de controle over van de activa, samen met twee van de andere gedaagden, te weten de voormalige directeuren Gijsbert van Doorn en Abdallah Andraous. Aldus het document dat bij het gerecht op Curaçao is ingebracht. Aan het lijvige dossier vol details is geruime tijd met een groot team gewerkt.
Ansary heeft Ennia overgenomen in 2006, onder de toezegging dus dat hij er geld in zou steken. In dat jaar werd Ennia overgenomen door Parman International bv (PIBV). Ansary is daarvan grootaandeelhouder en hij was ook lange tijd bestuurder.
Medio 2006 werd Ennia Caribe Investments (ECI) opgericht, waarvan Ansary en Van Doorn de eerste bestuurders waren. Belangrijke activa van de verzekeraars werden in ECI en in Ennia Caribe Holding (ECH) geplaatst. De verzekeraars Leven, Zorg en Schade kregen een vordering - ‘zonder enige vorm van zekerheid’ - op de niet-gereguleerde (lees: niet onder toezicht staande financiële instellingen) ECI en ECH, de zogeheten intercompany-vorderingen. ,,Op die manier werden de activa, en het beheer daarvan, in belangrijke mate aan het zicht onttrokken omdat de verzekeraars eenvoudigweg de intercompany-verhouding noteerden als actief”, aldus de documenten. ,,De niet-gereguleerde entiteiten leden vaak een groot verlies, terwijl de verzekeraars op papier goede resultaten toonden. Ultimo 2017 beliepen de intercompany-vorderingen van ECL (Leven), ECZ (Zorg) en ECS (Schade) tezamen op ECI en ECH in totaal maar liefst 1.273 miljoen gulden.” Bijna 1,3 miljard.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft indringend aandacht gevraagd voor de situatie bij Ennia, waar eind 2016 eerst een stille curatele door de CBCS werd benoemd. CBCS was van mening dat de intercompany-vorderingen op deze niet-gereguleerde entiteiten moesten worden verlaagd en dat er, kort gezegd, geld vanuit deze entiteiten moest worden teruggebracht naar de verzekeraars. ,,Weer gebeurde het omgekeerde”, meldt het verzoekschrift. Op 22 juni 2018 werd 100 miljoen dollar (bijna 180 miljoen gulden) overgemaakt van ECI naar de bankrekening van Parman Enterprises LLC, een entiteit waarvan Ansary grootaandeelhouder is. Daarop is onmiddellijk ingegrepen door de CBCS. Op verzoek van de Centrale Bank heeft het gerecht van Curaçao begin juli 2018 de noodregeling uitgesproken.
CBCS is daarmee ook bestuurder van de verzekeraars geworden. ,,Opvallend genoeg werd naar aanleiding van het ingrijpen van de CBCS een bedrag van 50 miljoen dollar teruggestort vanaf een privérekening van Ansary. Opvallend, omdat Parman Enterprises zou moeten terugbetalen en Ansary dat in de plaats daarvan heeft gedaan. Persoonlijke en ondernemingsbelangen lopen aldus bij Ansary door elkaar, iets wat nog vaker in dit verzoekschrift aan de orde zal komen.”

 Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).