Rhuggenaath vertrouwt op ‘juist en solidair akkoord’ met Nederland

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In een brief aan de Staten heeft de regering officieel te kennen gegeven niet volledig akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun.

rhuggenaathIn het schrijven van 3 augustus geeft premier Eugene Rhuggenaath aan zich bewust te zijn van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land, maar dat dit binnen een realistisch kader moet plaatsvinden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vooruitgang, maar tegelijkertijd - in goed overleg - mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken.

Daarom doet het kabinet-Rhuggenaath een beroep op de Staten om het nodige respijt te bieden wanneer de onderhandelingen met Nederland vervolgd worden. ,,De regering ziet de meerwaarde van een (Nederlandse) Caribische entiteit die de Nederlandse financiële en technische ondersteuning in Nederland - op meer afstand van de politiek - coördineert, afstemt en mogelijk maakt en Curaçao faciliteert en ondersteunt bij de afgesproken noodzakelijke hervormingen en uitvoering en realisatie van projecten en programma’s. Voor de regering is het van belang dat Curaçao niet alleen de eigenaar van de problemen is, maar ook de eigenaar van de oplossingen met eigen verantwoordelijkheid voor de hervormingen”, aldus de minister-president.

Het voorstel van Nederland omvat een coherent pakket van voorstellen die aanpassing van de Rijkswet betreffen, instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan gebaseerd op Nederlandse wetgeving voor de herstructurering en wederopbouw van het land, een gestructureerd hervormingsplan en ook voorwaarden om de derde tranche van financiële steun te ontvangen. ,,In het algemeen begrijpt de regering van Curaçao het uitgangspunt van deze voorstellen en ondersteunt zij dit ook, maar zij wil tegelijkertijd Nederland wijzen op de onduidelijkheid en diverse juridische vragen die deze voorstellen met zich meebrengen. Dit geldt zeker aangaande de statutaire relatie tussen de beide landen in het Koninkrijk, de juridische zekerheid en een juiste balans tussen autoriteit en verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Wanneer deze niet duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen onze fundamentele rechten als autonoom land binnen het Koninkrijk verankerd in ons Statuut, bedreigd worden in hun bestaan”, aldus de premier.

Het is een feit dat Curaçao, zo stelt Rhuggenaath, ‘nu meer dan ooit vanwege de ernstige sociaaleconomische situatie die het gevolg is van de pandemie van Covid-19, financiële steun en technische bijstand van Nederland nodig heeft om deze moeilijke periode waarmee we geconfronteerd worden te overbruggen’. ,,De regering van Curaçao was al op de goede weg naar transformatie in het kader van de Groeistrategie die zij de afgelopen twee jaar geïmplementeerd heeft en de herstel- en hervormingsprogramma’s die direct na de crisis van het coronavirus zijn gestart. Aangezien de voorstellen van Nederland voor hervormingsplannen grotendeels aansluiten op de eerdergenoemde strategie en plannen, vertrouwt de regering van Curaçao erop dat Nederland en Curaçao door middel van consulten in de komende periode tot een juist en solidair akkoord kunnen komen tijdens de vergadering van de Rijksministerraad die gepland is op 14 augustus aanstaande.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.