‘Premier heeft zich niet aan afspraak gehouden’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De politieke partij PIN, die Rennox Calmes samen met Suzy Camelia-Römer heeft opgericht, is volgens hem afgeweken van haar eigen doelstelling en schittert door afwezigheid waar het gaat om laten zien waar de partij voor staat.

calmesDat is volgens Calmes de belangrijkste reden geweest om uit de partij te stappen, zo heeft hij gisteren in een persconferentie naar voren gebracht. Vervolgens heeft hij verslag gedaan van wat er daarna gebeurde waarbij de slotsom is dat hij zijn vertrouwen in minister-president Eugene Rhuggenaath heeft verloren nadat deze zich niet aan de eerder gemaakte afspraken hield. Daarmee, zo stelt hij, is hij niet verantwoordelijk voor de onstabiele situatie maar de premier zelf.

Ten aanzien van Camelia-Römer, over wie allerhande beschuldigingen op dit moment de ronde doen, zegt Calmes: ,,Ik blijf achter haar staan en zal haar blijven steunen want in mijn concept is iemand onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.”

Uitgangspunt van PIN was dat ‘oud touw aan nieuw touw geknoopt wordt’, en jongeren meer betrokken zouden worden bij de politiek en zouden samenwerken met de meer ervaren politici. Maar, zo voert het nu onafhankelijke Statenlid aan: ,,Mij werd telkens de mond gesnoerd of ik moest besluiten nemen waar ik niet achter stond, in het belang van de coalitie en het land. Maar ik ben ingezworen om het land te dienen naar eer en geweten. En daar sta ik voor.” Een van de afspraken binnen PIN die volgens hem geschonden zijn, was dat bij benoemingen meer jongeren kansen zouden krijgen. ,,Maar telkens weer waren het dezelfde bekende mensen die op bepaalde posities terechtkwamen”, zo klinkt teleurgesteld. Ook ten aanzien van de raffinaderij heeft hij vaak in ’s Lands belang besloten, bijvoorbeeld om achter de ontwikkelingen rond Klesch te staan, maar daarbij raakte hij naar eigen zeggen steeds meer verwijderd van zijn eigen kritische ideeën daarover. ,,Ik heb niet alleen kritiek gehad, maar ben ook met alternatieven en mogelijke oplossingen gekomen. Maar ik ben daar vaak genoeg niet in gesteund door de partij. Wat dat betreft vind ik dat de partij sterk van cultuur is veranderd en herken ik mij daar niet meer in.”

Een ander voorbeeld waarbij hij zich door de coalitiegenoten in de steek gelaten voelt is de kwestie van de gestolen drugs uit het politiedepot. ,,Ik heb de minister van Justitie daar in de Staten vragen over gesteld. Dit was al tegen de zin van de partijen. Ik was niet meer in de Staten toen de minister daar antwoord op moest geven. Hij heeft dit nooit gedaan omdat ik niet aanwezig was. Ik stel de vragen echter niet voor mij, maar voor het volk, dus de minister had de vragen gewoon moeten beantwoorden.”

Ten aanzien van het opzeggen van zijn steun aan het kabinet legt Calmes uit dat hij een goed gesprek had met de premier, waarbij hij vijf uitgangspunten naar voren bracht waar zij het samen over eens werden. ,,Ik wilde dat er niet gesneden werd in het onderwijs; dat er een commissie in het leven geroepen zou worden die met een transformatievoorstel moet komen voor het onderwijs, waarbij ook het beroepsonderwijs weer ingevoerd wordt; ik vroeg om de concept-Landsverordening uitzonderingstoestand eerst aan te passen alvorens in de Staten te behandelen; ik wilde meer betrokkenheid en kansen voor de jeugd in de politiek, dat ze voorbereid kunnen worden op werken bij de overheid en tot slot was afgesproken dat ik een nieuwe minister zou aandragen voor Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).”

De volgende dag blijkt de premier echter bij de gouverneur te zitten en deelt hij Calmes mee dat hij het niet onredelijk vindt de minister nog een weekje te laten aanblijven. ,,Die ommezwaai had ik niet verwacht en heeft mijn vertrouwen in de premier geschaad. Hij is dus verantwoordelijk voor waar hij het Land in heeft gebracht, dat komt door zijn verraad aan mij.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).