Rhuggenaath tegen beëindigen Groeiakkoord-afspraken

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering-Rhuggenaath is het vooralsnog niet eens met het plan het Groeiakkoord te beëindigen, om dit te laten opgaan - zoals de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops wil - ‘in de afspraken die gemaakt worden in het kader van de aanvullende liquiditeitssteun’.

Rhuggenaath tekent groeiakkoord,,Ik kan niet instemmen met het loslaten van het Groeiakkoord zonder zicht te hebben op of afspraken te hebben over een nieuwe overeenkomst die hiervoor in de plaats komt”, zegt premier Eugene Rhuggenaath. ,,Vergeet niet dat het Groeiakkoord afspraken betreft tussen Curaçao en Nederland op basis van artikel 38 Statuut, namelijk de ‘onderlinge regeling’.”

De regeringsleider van Curaçao wijst er verder op dat ‘een belangrijk onderdeel van het Groeiakkoord is dat, naast technische bijstand, met Nederland overeenstemming was bereikt over - aanvullend - 180 miljoen aan leningen, naargelang wij aan de afspraken voldoen, bedoeld voor productieve kapitaalsinvesteringen’.

,,Dit is dus iets anders dan liquiditeitssteun, bedoeld om begrotingstekorten te dichten in verband met de coronacrisis. Het zijn investeringen in de economie, sociale ontwikkeling en onderwijs. Ik heb geen garantie dat dit ook terugkomt in een nieuwe regeling en ook niet of ons kabinet mag beslissen welke investeringen worden gedaan.” Knops heeft menigeen, vooral buitenstaanders, verrast met zijn kort briefje afgelopen vrijdag waarin hij aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer laat weten het Groeiakkoord met Curaçao te willen ‘beëindigen’. Hij laat bovendien weten dat in de Rijksministerraad (RMR) van komende vrijdag daarover een besluit moet worden genomen.

Het komt over als een eenzijdige actie die uit de lucht komt vallen. Vandaar de vraag van het Antilliaans Dagblad aan premier Eugene Rhuggenaath of dit als ‘een verrassing’ voor hem komt. ,,Nee, het is geen verrassing. We hebben er wel over gesproken, maar wij kunnen er tot op dit moment niet mee instemmen.”

Wat hem en zijn collega-ministers van PAR, MAN en PIN betreft blijven de Groeistrategie en het Groeiakkoord ‘richtinggevend’ voor de hervormingen die ook naar het College financieel toezicht (Cft) zijn gestuurd. ,,Gezien onze beperkte financiële ruimte en gelimiteerde uitvoeringscapaciteit moeten wij ons blijven focussen op het pakket aan hervormingen zoals die op tafel liggen en die deel uitmaken van de voorwaarden die de Rijksministerraad heeft gesteld.”

Om eventueel onder het Groeiakkoord uit te komen, vervolgt Rhuggenaath, moet hij terug naar de ministerraad. ,,Ik heb (het Groeiakkoord, red.) getekend op grond van een beslissing van de Raad van Ministers, waarbij ik bij Landsbesluit werd gemachtigd om er namens het Land Curaçao mijn handtekening onder te zetten.” Dat was amper een jaar geleden.

De premier wijst erop dat Curaçao conform de bevindingen van de Voortgangscommissie heeft voldaan aan de gestelde condities om de eerste 30 miljoen gulden (van de 180 miljoen) te kunnen investeren. ,,Maar tot de dag van vandaag is deze eerste tranche nog niet in orde. Hiervan moet 10 miljoen aangewend worden voor het herstel van scholen. Dat laat op zich wachten terwijl het juist nu - nu we de schoolvakantieperiode ingaan - het moment is om deze investeringen te doen.”

De rest van het geld zou gaan naar sociale ontwikkeling, waaronder huisvesting, infrastructurele projecten om de economie te ondersteunen, zoals bij het Rifgebied, en ook landbouwprojecten, zoals het aanleggen van dammen om regenwater op te vangen. ,,Tot op de dag van vandaag zit dit vast bij het Cft, zonder dat ik een uitleg of verklaring kan krijgen”, verzucht de premier. Die er gelijk aan toevoegt dat het Cft naar zijn mening ‘geen rol te spelen heeft’, afgezien van de bevestiging dat de investering inderdaad een productieve kapitaalsinvestering betreft. ,,Inhoudelijk is het aan de Voortgangscommissie om een oordeel te geven.”

Na deze opsomming wijst Rhugenaath erop dat het altijd zijn bedoeling, en die van zijn kabinet, is geweest om ‘op constructieve wijze samen te werken met Nederland’ en dat op basis van inhoud en gezamenlijke afspraken. ,,Anders dan de aanwijzing die wij van de RMR kregen op dezelfde dag van het Groeiakkoord. Daarom ga ik niet akkoord met het voorstel van staatssecretaris Knops om het Groeiakkoord nu te beëindigen.”

Het Groeiakkoord is nog geen jaar oud. Het werd op 12 juli 2019 ondertekend door Knops en Rhuggenaath. ,,Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door beide partijen en eindigt op 30 juni 2022”, staat er onderaan over de duur van de overeenkomst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).