‘NOW-subsidie mei nog niet ontvangen’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Wasserij Korsow heeft nauwelijks nog werk voor de 84 medewerkers. Na het sluiten van de hotels viel meer dan negentig procent van de omzet weg.

wasserijkorsowToch heeft het bedrijf voor mei nog geen loonsubsidie ontvangen. Als het geld niet komt, gaat de aanvraag voor collectief ontslag deze week de deur uit.

Eigenaar Ben Hoijtink heeft geen goed woord over voor de manier waarop hij al weken met ‘onzinnige vragen’ wordt bestookt door de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). Vooral de onduidelijkheid of de subsidie nu wel of niet wordt toegekend, breekt de ondernemer op. Maar ook zijn werknemers. Die wachten al drie weken op hun salaris van mei. Hoijtink: ,,Het is slopend. De mensen trekken het niet langer.”

Het bedrijf heeft nog een tijdje kunnen teren op de reserves, maar die zijn nu zo goed als op. Ook met de subsidie zijn de maandelijkse kosten nog steeds 40.000 tot 50.000 gulden. Die kunnen niet worden gedekt met de weinige inkomsten. Klanten als het Curaçao Medical Center (CMC) en een paar industriële bedrijven leveren nog geen tien procent van de omzet op. Het wasserijbedrijf besloot al eerder om de nulurencontracten te laten vervallen en alleen verder te gaan met de 84 medewerkers in vaste dienst. Hoijtink zegt juist een beroep te hebben gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om de banen van zijn trouwe krachten te behouden. ,,Precies waar de regeling voor bedoeld is. Een groot deel is al dertig jaar in dienst. Die mensen komen nergens meer aan de slag.”

Wasserij Korsow begon 2020 juist goed. ,,We verwachtten een topjaar met de opening van nieuwe hotels”, zegt Hoijtink. Daar zag het in januari en februari ook naar uit.” In maart waren de inkomsten nog ‘fatsoenlijk, maar na de lockdown viel de omzet van de hotels weg’.

De NOW-aanvraag voor april werd wel gewoon gehonoreerd. De loonsubsidie voor die maand kwam op 5 mei binnen. ,,Tien minuten nadat het geld op onze bankrekening stond, zijn de lonen uitgekeerd aan de mensen die daar recht op hadden”, zegt Hoijtink. ,,Dat hebben we ook aangetoond met overboekingsbewijzen.” De eigenaar van de wasserij verneemt via via dat men hem ervan verdenkt de subsidiegelden in eigen zak te steken, ook denkt hij dat SBAB valt over het wegsturen van de contractanten. En inderdaad, het bedrijf heeft de premies over mei niet afgedragen. Het geld is zo goed als op, ‘de kassa is leeg’. En zo krijgt Hoijtink het gevoel in een onmogelijke situatie terecht te zijn gekomen, een catch 22. Want het voldoen aan de verplichtingen, zoals het afdragen van belastingen en premies, is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW van juni. De aanvragen kunnen tot en met zondag 21 juni worden ingediend.

Vorige week zei SBAB-directeur Sherwin Casper in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad dat de controles zijn opgevoerd omdat veertig procent van de ondernemingen niet aan zijn belastingverplichtingen heeft voldaan. De bedrijven kunnen hun belastingschuld alsnog aflossen of een betalingsregeling treffen. Daarnaast controleert SBAB of werknemers daadwerkelijk zijn betaald met de NOW-uitkering voor april. ,,Bij bedrijven waar wij grote twijfels hebben, zorgen wij dat de Sociale Verzekeringsbank de werknemers direct betaalt”, aldus Caspers.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.