Leden kunnen vanochtend tijdens bijeenkomst in SDK stemmen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De vakbonden verenigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) hebben hun geregistreerde en betalende leden opgeroepen vanochtend in een zaal van het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) samen te komen, om een besluit te nemen over het al dan niet accepteren van een korting van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis.

F01 Vakbonden 2 KIESZelf namen de bonden al een voorsprong op de uitslag: ze zijn tegen, zo liet Adrie Williams van de ambtenarenvakbond Abvo zich ontvallen tijdens een gisteren gehouden persconferentie. Ook onderwijsbond Sitek kan niet instemmen met het korten op de inkomens van de leerkrachten; en snijden in de onderwijsbegroting met 46 miljoen is naar de mening van voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn eveneens uit den boze. Dat bleek gisteravond na een ledenvergadering van Sitek. Deze bond sluit zich vandaag aan bij het verzet dat tijdens de bijeenkomst in SDK zal worden geuit en gehoord. ,,Iedereen mag komen, maar alleen leden mogen stemmen. Dat gebeurt dit keer schriftelijk, om zo te kunnen verifiëren of de persoon in kwestie ook echt lid is van een van de vakbonden”, aldus Williams.

Volgens hem heeft de regering-Rhuggenaath de CGOA-wetgeving overtreden door akkoord te gaan met de door Nederland gestelde voorwaarden die verbonden zijn aan verstrekking van liquiditeitssteun in de vorm van renteloze leningen, om zo de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden.

De Abvo-voorman: ,,Nu worden de vakbonden onder druk gezet om over iets te beslissen waar wij part noch deel aan hebben gehad. Bovendien hebben wij al twee jaar lang geen uitbetaling gekregen van gelden waar we recht op hebben. Dus wat de regering nu wil korten, hebben ze al lang gedaan. We hebben besloten niet meer mee te doen aan gesprekken met de regering.”

Hij vindt bovendien dat het kabinet onvoldoende duidelijkheid heeft kunnen scheppen over de geëiste 12,5 procent korting, waardoor het moeilijk is geweest een tegenvoorstel te formuleren.

Elvis Juliana (politiebond NAPB): ,,Tijdens de vergadering kijken we of de leden achter ons staan. We willen niet medeplichtig zijn aan een ‘masakre’ (afslachting) van ons personeel. Laat iedereen komen, politie en ambtenaren, om te luisteren naar het besluit dat in de CCvV is genomen.” Over dat definitieve besluit wilden de vertegenwoordigers van de CCvV tijdens de persconferentie overigens niet uitweiden: ,,Dat moeten we morgen eerst aan onze leden voorleggen”, aldus Williams.

Juan Laurens (van de bond voor douanepersoneel, STRaF): ,,We vinden het belangrijk dat iedereen in SDK aanwezig is. We hebben als vijf vakbonden intensief onderhandeld over onze positie tegenover de regering. We hebben vandaag een besluit genomen over de twee scenario’s die de regering heeft voorgesteld en daar kunnen we geen reactie op geven zonder een akkoord van de achterban. Hun beslissing telt uiteindelijk.”

Amadeo Vilchez (van politiebond SAP) tot slot richting de ambtenaren: ,,Als jullie niet komen, dan betekent het dat jullie het eens zijn met de maatregelen die op tafel liggen. Kom dus, want het is in jullie eigen belang. We leven in een democratische samenleving, we moeten samen een besluit nemen en daar dan voor gaan.”

De leden van onderwijsbond Sitek gaven eveneens het mandaat om er vanochtend tijdens werktijd, van 08.00 tot 10.00 uur, bij te zijn in SDK.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).