Van onze correspondent

Den Haag - Het Nederlandse kabinet heeft besloten 16,5 miljoen euro uit te trekken voor extra humanitaire hulp aan de Caribische eilanden. Dat maakte staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gisteren bekend. Er is geen verdeling gemaakt voor de hulp aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland.

BESHet hulppakket is voor drie maanden en de regering kijkt waar hulp nodig is. ,,We hebben de beelden gezien van de voedselpakketten die worden verdeeld”, zei Knops op een persconferentie voor Caribische media. Een reportage van de NOS en beelden uit Curaçao in het programma Frontberichten van hulpverleners die voedsel uitdelen aan mensen die honger lijden door de coronacrisis hebben kennelijk indruk gemaakt.

De steun is onder andere bedoeld voor voedsel en hygiënische middelen, zei Knops. ,,We zijn in gesprek met de eilanden over waar de noden het grootst zijn.” Hij benadrukte bureaucratie te willen vermijden: ,,Vaak zullen we het geld rechtstreeks geven aan ngo’s. De overheden zijn nu druk met allerlei andere aspecten van de crisis.” Er komt ook geen instantie om het geld te beheren.

De staatssecretaris deed een beroep op alle inwoners van de zes eilanden, maar vooral jongeren, om de richtlijnen na te leven om zo het virus te bedwingen. ,,We moeten stap voor stap weer de economie opstarten. De incubatietijd van Covid-19 kan tot drie weken zijn. We moeten voorkomen dat we na een week denken dat het werkt en dat er dan een explosie komt. Hou je aan de afspraken!”

In de Rijksministerraad hebben de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gisteren verslag uitgebracht van de situatie in hun landen. Er zijn verder geen besluiten genomen. Het proces voor verdere begrotingssteun loopt nog.

,,Ik heb zelf deze week bijgepraat met de gouverneurs en spreek regelmatig met de premiers.” Volgens Knops wordt de tot nu toe verleende hulp uit Nederland, in de vorm van medische apparatuur en personeel en de liquiditeitssteun, door hen gewaardeerd. In de gisteren gepubliceerde Voorjaarsnota van het kabinet wordt de medische hulp ‘om de zorgcapaciteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te versterken’ opgevoerd voor een bedrag van 32 miljoen euro.

Op zijn beurt heeft de staatssecretaris waardering voor het gebaar van de regering op Aruba om op hun salarissen te korten. Dat moet ook gebeuren door de andere landen. ,,Ik ga ervan uit dat zij dat ook doen.”

Later voegde hij er een ferme waarschuwing aan toe: ,,De overheden moeten de tering naar de nering zetten. Exorbitante salarissen moeten worden aangepakt. Dat kan echt niet: stop ermee! Het kan niet zo zijn dat we noodhulp geven, terwijl er aan de andere kant te weinig belasting wordt betaald en er hoge salarissen worden betaald van publiek geld.”

De voorstellen voor hulp, maar ook de hervormingsplannen van de regeringen, zullen kritisch bekeken worden voor er verdere financiële hulp wordt verleend. ,,Alleen vragen om geld wordt niet positief bekeken. Er zijn hervormingen nodig. Want solidariteit is wederkerig.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).