Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering-Rhuggenaath heeft in het kader van het Fondo di Sosten (Steunpakket) in verband met de coronacrisis besloten om onderstandtrekkers en werklozen (extra) te ondersteunen.

F02 OPExtra uitkeringZo lichtte minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gisteren toe.

  • Personen die na 15 maart werkloos zijn geraakt komen in aanmerking voor een sociale uitkering van maximaal 1.000 gulden per maand (ter vergelijking: het minimumloon voor een 40-urige werkweek bedraagt 1.669 gulden). Verdiende iemand daarvoor minder, bijvoorbeeld 850, dan is de uitkering daar gelijk aan. Verdiende de persoon méér, bijvoorbeeld 1.400, dan is de corona-uitkering 1.000 gulden. Deze werkloze dient zich te melden bij de speciale website van Fondo di Sosten en moet daarbij twee loonstrookjes of twee bankafschriften meesturen. De uitkering volgt in de week van 27 april via de bank; een bankrekening is dus wel een vereiste.

  • Mensen die al vóór 15 maart werkloos waren én al wel vanaf 1 januari 2019 bij SOAW staan geregistreerd, kunnen een voedselbon krijgen. Voor alleenstaanden betreft dat een bon ter waarde van 300 gulden per maand. Voor een echtpaar, met of zonder kind(eren), is dat 450 gulden per maand. Zij moeten zich daarvoor aanmelden bij de website.

  • Tot slot de personen die een onderstand krijgen: zij krijgen eveneens een voedselbon. In hun geval per ‘kinsena’ (per veertien dagen). Een alleenstaande ontvangt een voedselbon met een geldwaarde van 75 gulden. Dat is extra, naast de onderstanduitkering. Een echtpaar zonder kinderen of een alleenstaande met kind(eren) krijgt een voedselbon van 150 gulden per kinsena. En een echtpaar met kind(eren) komt in aanmerking voor een extra voedselbon van 225 gulden voor een periode van twee weken. De Commissie Noodfonds zegt er dit over: ,,Het sociale vangnet (onderstand) is dermate beperkt dat grote delen van de bevolking de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, hetgeen zal leiden tot een volledige maatschappelijke ontwrichting en onrust.” Onderstandtrekkers moeten (normaal gesproken) rondkomen van een bedrag van 195 gulden per twee weken. Velen van hen verdienen er zo nu en dan iets bij, wat toegestaan is tot een bedrag van 600 gulden. Die mogelijkheid hebben ze nu niet meer, waardoor er voor velen ‘diepe armoede dreigt’. Aldus de commissie.

Het verwachte aantal structurele werklozen wordt door de commissie per 15 maart geschat op 15.464, waarvan circa 6.480 gebruikmaken van de onderstand. De verwachting is dat 80 procent van deze structurele werklozen een beroep zal doen op de ‘weerstandsuitkering’; in totaal dus 12.371 personen. ,,In totaal zijn er 7.200 onderstandstrekkers, waarvan er 10 procent niet onder de groep structurele werklozen valt. Deze 720 mensen zullen ook gebruik maken van deze uitkering, het gaat derhalve over in totaal 13.091 personen”, zo staat te lezen in het ‘Pakket van Sociaal Economische Steunacties - Alivio 1 & 2’.

Minister Koeiman riep iedereen op zich te melden, ook als iemand in het verleden grijs of zwart heeft verdiend en ook als het gaat om ‘ongedocumenteerden’ en illegalen. ,,Dit is niet het moment om mensen te gaan straffen”, zegt hij, maar om juist deze kwetsbare groep bij te staan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).