‘Vertrouwen SOAW loopt forse deuk op’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ook diverse zorginstellingen die zijn aangesloten bij de Stichting Federatie van Zorginstellingen zijn recent met aanzienlijke kortingen op hun subsidies geconfronteerd.

ouderenzorgOok hier gaat het om subsidies via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) van MAN-minister Hensley Koeiman. Dit wordt bekendgemaakt door de stichting waaronder verschillende instelling zijn opgenomen, te weten Stichting Birgen di Rosario, Kuido Integral Banda Bou en Stichting Wit Gele Kruis voor de Thuiszorg ‘Prinses Margriet’. De kortingen variëren van 6,5 procent tot meer dan 16 procent.

 

Hier bovenop heeft ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN, van minister Suzy Camelia-Römer) subsidiekortingen van bijna 2 procent doorgevoerd. Woordvoerder van de Federatie, Linda Gout: ,,De instellingen en de Federatie vinden deze kortingen volstrekt onacceptabel en hebben al protest aangetekend bij de overheid. Wij kwamen er via hun bankstatements eind januari 2020 achter dat de overheid zonder enige vooraankondiging of overleg had besloten de subsidies te verlagen. Dit heeft de instellingen hard geraakt. Het vertrouwen in met name de minister van SOAW en zijn ministerie heeft een forse deuk opgelopen. De Federatie vindt dat de overheid alle subsidiekortingen per direct moet intrekken. Met deze handelswijze zijn echt alle grenzen overschreden, zowel die van goed fatsoen als die van de wet.

Meerdere instellingen hebben al aangekondigd dat zij zich nu genoodzaakt zien om de sociale zorg versneld af te bouwen. Niet vergeten moet worden dat deze nieuwe korting volgt op reeds eerdere doorgevoerde kortingen terwijl de overheid op geen enkele manier rekening houdt met de stijgende kosten voor levensonderhoud waarmee de zorginstellingen jaarlijks worden geconfronteerd. Het is hard om te zien dat er veel geld naar een nieuw ziekenhuis gaat, maar de dagelijkse zorg aan de meest kwetsbaren in onze samenleving verder afglijdt naar een bedenkelijk niveau.”

Het Landsbesluit Subsidies schrijft voor dat verlening van een subsidie bij ministeriële beschikking plaatsvindt. De overheid verzuimt al enige jaren deze beschikkingen op te stellen waardoor de instellingen eigenlijk al jaren niet goed weten waar ze aan toe zijn. Voor hen is het onbegrijpelijk waarom de ministeries van SOAW en GMN niet in staat zijn om tijdig subsidieafspraken te maken om deze afspraken daarna vast te leggen in een ministeriële beschikking. ,,Het is vooral onbegrijpelijk omdat de instellingen al vóór 1 mei van elk jaar hun subsidieaanvraag moeten indienen. Er is dus meer dan voldoende tijd is om te komen tot een dergelijke beschikking”, aldus Gout.

Zij meent ook dat zorginstellingen recht hebben op nadere tekst en uitleg van de kant van de verantwoordelijk ministers. Zij wil dan ook graag met hen in gesprek met als inzet om herhaling van dit soort vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Zij stelt afsluitend: ,,Er kan al veel worden opgelost als de overheid er gewoon voor zorgt dat de Ministeriële Beschikkingen op tijd beschikbaar zijn. Dit lijkt toch niet te veel gevraagd?”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).