Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorgestelde Landsverordening algemene bestedingsbelasting (abb) rammelt aan alle kanten en is te complex. Dat is de mening van negen invloedrijke belangenorganisaties die de Curaçaose private sector vertegenwoordigen.
abbDe uitgangspunten - vereenvoudiging, internationale neutraliteit voor diensten en dat de heffing beoogd te worden ontdaan van haar cumulatief karakter - zijn oké, maar daarmee is het wat het bedrijfsleven ook wel gezegd.
De omvang van de Curaçaose economie is bescheiden, zo ook de gemiddelde (kleine) omvang van ondernemingen. Een eenvoudig fiscaal stelsel is daarom van onmiskenbaar belang voor de uitvoering door zowel de Inspectie als de Ontvanger en voor toepassing door het lokale bedrijfsleven, aldus de organisaties. ,,Het huidige ontwerp van de abb, zoals het nu voorligt, voldoet helaas niet aan deze doelstelling.”
Dit schrijven zij in een brandbrief aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN). ,,Op dit moment zou de abb, ook met deskundige hulp, nog niet goed uit te voeren zijn, omdat de wettelijke definities en bepalingen in de meeste gevallen niet leiden tot duidelijke antwoorden op feitelijke situaties.”
Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Zo is sprake van ‘onduidelijke definities’. Het betreffende wetsontwerp, inclusief de memorie van toelichting (MvT), heeft evident de nodige wijzigingen ondergaan. Hiervan kan men de sporen terugzien in zowel het ontwerp als de toelichting. ,,Zo wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk nog verwezen naar de levering van goederen, in plaats van invoer.”
Verder worden in het ontwerp verscheidene (oude) definities opgenomen die in de rest van het ontwerp niet (meer)voorkomen.
Er wordt een zeer summiere definitie van ‘diensten’ gegeven, zijnde ‘alle prestaties niet zijnde leveringen van goederen’. Nu de ‘levering van goederen’ - anders dan bij invoer - niet belast is met abb, zou het naar de mening van de belangenvereniging niet logisch zijn een dergelijke definitie op te nemen. ,,Het zou daarom onze voorkeur hebben om ‘diensten’ nader te definiëren”, aldus het schrijven.
Het huidige voorstel is verder ‘erg problematisch’ voor samengestelde prestaties, waarbij leveringen en diensten gecombineerd worden aangeboden. Bijvoorbeeld het restaurant dat een maaltijd bereidt en serveert, de wegenbouwer die een weg asfalteert, de automonteur die auto-onderdelen verkoopt en installeert.
,,Steeds komt de vraag op of hier sprake is van een levering of een dienst. Een vraag die volgens de brandbrief eigenlijk niet te beantwoorden is omdat het steeds zowel een levering als een dienst betreft. Men zou hoogstens kunnen zeggen dat in het ene geval de dienst overheerst en in het andere geval de levering.”
In de meeste gevallen gaat het om één ondeelbare prestatie en geen van beide zal volledig zijn. Het is echter belangrijk om te bepalen wanneer er sprake is van een dienst of van de levering van een goed, vanwege de belastbaarheid voor abb. De nu gekozen route zal tot cumulatie van heffing leiden en daarmee één van de belangrijke uitgangspunten - het ontdoen van het cumulatief karakter - van het ontwerp ondermijnen.
Dit geldt zeker ook in het horecabedrijf dat reeds hard geraakt is door de verhoging van omzetbelasting (ob) tot 9 procent en de ‘extreme’ verhogingen van accijnzen (op bier en alcoholische dranken, red.). ,,Op deze wijze benadeelt het beleid van de regering de enige groeiende economische sector van Curaçao”, aldus de private organisaties.
De brandbrief is medeondertekend door de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), Kamer van Koophandel (KvK), Curaçao Restaurant Association (CRA), Curaçao Indian Business Association (Ciba), Downtown Management Organization (DMO), Curaçao Internet Gaming Association (Ciga), de Vereniging van Antilliaans Belastingadviseurs (VAB), Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) en de Curaçao International Financial Services Association (Cifa).

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).