‘In januari 22 extra plekken beschikbaar’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 22 extra plekken in de vreemdelingenbarakken van gevangenis SDKK zullen ‘naar verwachting’ in januari in gebruik worden genomen. De materialen die nodig zijn voor de afronding van deze eerste uitbreiding zijn inmiddels aangekomen op het eiland.
barakkenHet gaat om raamroosters en detectiematerialen. Die zullen ‘binnen een week’ worden geplaatst. Op korte termijn zal ook de overdekte recreatieruimte worden opgeleverd. Dat laat minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie weten in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad.
Met die extra 22 plekken is de opvangcapaciteit voor ongedocumenteerde vreemdelingen uitgebreid van 48 naar 70 mensen. Maar dat zal alleen voldoende zijn als ‘de groei van het aantal Venezolaanse migranten naar Curaçao niet toeneemt’. Girigorie: ,,Indien sprake is van een explosieve toename, bijvoorbeeld dagelijks honderden migranten, dan moeten de maatregelen versneld worden opgeschaald met meer bijstand van Nederland.”
De bedoeling is sowieso dat de capaciteit in fases wordt uitgebouwd. Nederland heeft 132.000 euro toegezegd voor de verbouwing van verblijfruimten voor vreemdelingenbewaring. Van dat bedrag is inmiddels tachtig procent (105.600 euro) ontvangen door de Curaçaose overheid. In een brief van 6 september dit jaar aan de Tweede Kamer schrijft de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het gaat om de ‘verbouwing en verbetering van het mannenblok’. De komende anderhalf tot twee jaar zal Nederland nog eens 2 miljoen euro bijdragen aan de verdere uitbreiding van de vreemdelingenbewaring bij SDKK. Dat geld zal ook worden gebruikt voor opvangfaciliteiten voor vrouwelijke vreemdelingen. Die moeten nu worden ondergebracht in de detentiecellen van de gevangenis. De verbouwing en uitbreiding moeten bijdragen ‘aan een acceptabele levensstandaard voor de vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld’, aldus Knops. De barakken zullen dan aan de internationale normen voldoen, onder andere door een betere indeling van de verblijfsruimten en de slaapkamers.
Vorige week raakten de barakken op Curaçao overvol nadat drie keer in korte tijd bootjes met aan boord 40 tot 50 mensen waren aangehouden. Ongeveer 50 mensen zijn als noodoplossing ondergebracht in de sportzaal van het Korps Politie Curaçao (KPC). Nederlandse militairen helpen die ruimte te bewaken.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).