Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) heeft een belangrijke controlerende rol met betrekking tot de status van werelderfgoed en kan een gebied ook tijdelijk van de Werelderfgoedlijst afhalen en tot bedreigd erfgoedgebied uitroepen.
willemstadDaar wijst de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) op tijdens de herdenking van het 22e jaar dat Willemstad op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat. Zij legt uit dat Unesco eisen stelt en dat Curaçao aandacht moet blijven houden voor de binnenstad en de monumenten. Volgens Unesco moeten het dak en de goot onderhouden worden, er moet elke zes maanden een schoonmaak worden gehouden, scheuren in de muren moeten worden gerepareerd, elk jaar moet gecontroleerd worden of er geen witte mieren of verrot hout aanwezig zijn. Jesus-Leito doet een oproep aan alle eigenaren van monumenten in de binnenstad om zich aan deze regels te houden.
,,Het is tot nu toe gelukt om al 22 jaar lang onze positie op de Werelderfgoedlijst te behouden. Dat is gelukt omdat voldoende beleid is ontwikkeld en wetten zijn gemaakt die de monumentale binnenstad beschermen. Zo zijn de Monumentenraad, Monumentenfonds en NV Stadsherstel in het leven geroepen. Er is monumentenbeleid ontwikkeld en de binnenstad is in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) als beschermd gebied aangemerkt”, zo legt de minister nader uit.
De beschermde binnenstad begint ter hoogte van de Hamelbergweg in Otrobanda tot Berg Altena. Ten zuiden reikt het gebied tot aan zee en ten noorden tot aan de Julianabrug.
Om op de Werelderfgoedlijst te blijven staan vereist Unesco een evaluatie elke zes tot acht jaar. Curaçao is verplicht monumenten te restaureren en nieuwe gebouwen in de binnenstad moeten aan bepaalde vereisten volgens het EOP voldoen. Ook moet voorkomen worden dat gebouwen in verval raken.
Op twee momenten is met Unesco overleg geweest ten aanzien van nieuwbouw in de stad. Dat was voor de bouw van de Centrale Bank in Scharloo en bij de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).