Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op de dag van het vonnis waarin het gerecht stelt dat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) onvoldoende zwaarwegend belang heeft in haar eis dat het Land haar schulden van 57,5 miljoen gulden kwijtscheldt, omdat er geen concrete dreiging is van incassomaatregelen, heeft het Land een deurwaarder naar de instelling gestuurd.

F02 Deurwaarder Land bij SehosDat laat het ziekenhuis in een reactie op het deze week uitgesproken vonnis weten. ,,De overheid heeft dus gewacht tot na het kort geding om over te gaan op de incasso van de boven aangegeven vorderingen op Sehos”, zo wordt geconcludeerd.
Het Sehos reageert ook op de uitspraak van de rechter dat er in het kort geding geen ruimte is om in te gaan op de vraag of de kwijtschelding gaat over de periode tot het moment waarop het Memorandum of Understanding (MoU) tot stand kwam of ook daarna. Want, zo wordt aangevoerd, ook daarna heeft Sehos door de schuld van het Land schade geleden. Sehos: ,,Het MoU is in september 2013 gesloten, met de gedachte dat het nieuwe ziekenhuis eind 2016 gereed zal zijn. Inmiddels is het drie jaar later en is het nieuwe ziekenhuis nog niet gereed. Sehos is niet verantwoordelijk voor deze vertraging, maar heeft als gevolg daarvan wel schade geleden, bijvoorbeeld vanwege onvermijdbare investeringen die in de periode 2017-2019 zijn gedaan, waar ten tijde van ondertekening van het MoU geen rekening mee is gehouden. De schulden die als gevolg van deze vertragingsschade zijn ontstaan, dienen eveneens door het Land te worden kwijtgescholden.”
Nogmaals voert het Sehos aan dat het ziekenhuis niet echt geholpen is met de oplossing die Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer (PIN) heeft geboden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct de rekening van materialen en medicijnen te laten betalen. ,,Dit jaagt het Sehos namelijk op nog meer schulden, alleen nu niet aan de leveranciers, maar aan de SVB. SVB verrekent de door hem gedane betalingen namelijk met het zorgbudget van Sehos, terwijl de minister daarop geen aanpassing heeft aangebracht. Daarnaast wordt Sehos regelmatig door SVB geïnformeerd over de financiële beperkingen van de SVB zelf, waardoor betalingen door de SVB te laat plaatsvinden, met als gevolg dat de beschikbaarheid van de (medische) middelen en materialen, en daarmee de continuïteit van verantwoorde zorg, nog steeds niet gegarandeerd is.”
Desalniettemin is het Sehos positief gestemd en stelt: ,,Na ontvangst van het vonnis op 24 oktober heeft het bestuur direct contact opgenomen met de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en afspraken gemaakt voor de financiering van aanschaf van materialen en de borging van de belangen van de stichting. Overleg over deze zaken tussen de overheid en Sehos zal een dezer dagen worden gecontinueerd en Sehos heeft er vertrouwen in dat de partijen er uiteindelijk uit zullen komen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).