Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Agènda Desaroyo Sosial Kòrsou, de Sociale Ontwikkelingsagenda van Curaçao (Sociale Agenda) zal over niet al te lange tijd aan de Staten gepresenteerd worden.

socialeagendaDat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren naar voren gebracht. Rode draad in het plan is het vergroten van de veerkracht van de mensen. ,,Je kan vallen, maar je moet ook weer kunnen opstaan”, aldus Rhuggenaath.
De vergadering ging over de aanwijzing van Nederland, maar weidde uit over de groeistrategie, het groeiakkoord, de begroting, de getroffen maatregelen, de technische bijstand en dus ook het sociaal vangnet, de plannen om naast alle maatregelen en plannen ook aandacht te hebben voor de noden van de burgers.
De Sociale Agenda is voorbereid door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en door Reda Sosial in samenwerking met verschillende ministeries en met ondersteuning van de Project Management Organization (PMO) die alle projecten en plannen integreert en zorgt voor de coördinatie en uitvoering.
De Sociale Agenda wordt gefinancierd met de inkomsten die voortkomen uit de groeistrategie. Maar ook een deel van de opbrengst van de verkoop van telecombedrijf UTS wordt ervoor gebruikt.
Het urgentieplan is in de Sociale Agenda opgenomen, zo legt Rhuggenaath nader uit. Dit programma begon met een pilotproject in vier wijken: Buena Vista, Montaña, Otrobanda en Barber. In juni van dit jaar is besloten dat Reda Sosial de coördinatie overneemt. Volgens Rhuggenaath zijn de projecten vanwege de financiële problemen niet volledig uitgevoerd, maar wel is er veel ervaring opgedaan, zijn er lessen geleerd, zijn de resultaten met de nulmeting vergeleken en zijn de verschillende ministeries nauwer met elkaar gaan samenwerken. ,,Op deze ervaring kan nu voortgeborduurd worden. Daar was het immers een pilotproject voor”, zo reageert de premier op de aantijging dat de uitvoering van het urgentieplan mislukt is.
Wat het pilot-urgentieprogramma opgeleverd heeft somt de premier op: ,,We hebben families geholpen op eigen benen te staan. Er zijn cursussen en trainingen gegeven, er is gezorgd voor beter transport en opvang van kinderen in crèches. Er is een talentencursus verzorgd voor jongeren. Het ‘kunukito den bario’-project heeft plaatsgevonden waarbij mensen een eigen moestuintje hebben leren aanleggen. Er zijn 159 mensen die steun hebben gekregen voor zichzelf en hun familie. Tweehonderd deelnemers hebben cursussen en andere praktische evenementen gevolgd en bijgewoond, waarvan 55 personen de cursus ‘economia den bo mes man’ waarin geleerd is een eigen bedrijfje op te zetten. Jonge moeders (35) hebben een vak geleerd en gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Er is een traject geweest voor gezinnen met schulden. Wijken hebben zelf activiteiten georganiseerd, waarmee de premier aangeeft dat veel vanuit de behoeften van de wijken is aangereikt. Ook heeft de private sector meegeholpen met activiteiten. Het urgentieplan is voornamelijk bekostigd met gelden van de begroting van alle ministeries. Het eiland-brede urgentieplan is nu dus opgenomen in de Sociale Agenda.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).