Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met het bezoek deze week van Sylvia Pijnenborg, adjunct-directeur van BOEi - een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor behoud en hergebruik van cultureel erfgoed - heeft de stichting Sehos een start gemaakt met de voorbereidingen voor het Sint Elisabeth District.
sehosDeze plannen werden in september van dit jaar al door het bestuur van Sehos aangekondigd. Nu wordt bekend dat BOEi het Sehos zal ondersteunen in de ontwikkeling en herbestemming van het ziekenhuisgebouw. ,,Het Sehos heeft ruim 160 jaar een centrale rol vervuld in de stadswijk Otrobanda. Na de patiëntenverhuizing van Sehos naar het Curaçao Medical Center (CMC), en na restauratie en herbestemming, zal het Sint Elisabeth District - met nieuwe functionaliteiten - opnieuw een centrale, verbindende rol moeten gaan innemen in Otrobanda. Ten aanzien van nieuwe functionaliteiten moet gedacht worden aan onder andere een zorghotel, (kleine) horeca, onderwijs en (begeleidend) wonen”, aldus het Sehos.
Belangrijk is dat het Sint Elisabeth District in verbinding staat met de wijk Otrobanda. ,,Een goede afstemming op de behoeften van de stadswijk Otrobanda, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, is essentieel.” In dat kader vond er vorige week een eerste overleg plaats tussen Sehos en BOEi en de vertegenwoordigers van alle belangengroeperingen in Otrobanda, waarin ‘met veel enthousiasme is gereageerd’ op de voorgenomen herontwikkeling van het vastgoed, zo doet het Sehos verslag.
,,De belangengroeperingen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de historie rond het Sint Elisabeth Ziekenhuis niet verloren gaat. Leegstand, teloorgang van de gebouwen en sloop moeten worden voorkomen. De focus moet ook gericht zijn op het vergroten van de leef- en woonbaarheid van Otrobanda, dus er moet een goede integratie komen met de wijk.”
Er zal op korte termijn ook een informatiebijeenkomst worden gepland voor alle bewoners van Otrobanda, waarbij zij zullen worden betrokken om mee te denken over de wijze waarop het oude ziekenhuisgebouw ontwikkeld en ‘herbestemd’ zal kunnen worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).