Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft urgent 10 miljoen gulden nodig om de acute zorg in het ziekenhuis veilig te stellen. Daarmee kunnen achterstallige betalingen aan leveranciers worden afgelost.

sehoszorgDat heeft de Sehos-directie gisteren uitgelegd tijdens een presentatie van het Jaarverslag 2018. Dat op instructie van de Inspectie voor de Volksgezondheid de rekeningen van de leveranciers van medicijnen en materialen nu direct door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden betaald, helpt niet, omdat het geen oplossing is voor de oude schulden. Sehos staat eind juli dit jaar voor 24,7 miljoen gulden in het krijt bij crediteuren. SVB vergoedt alleen de actuele rekeningen. Op 2 september betrof het een lijst met bestellingen ter waarde van ongeveer 3,8 miljoen gulden.
Leveranciers hebben zich altijd coulant opgesteld, maar verkorten hun krediettermijn, mede met het oog op de overgang naar het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC). Zij vrezen dat de openstaande rekeningen nooit meer betaald worden. Sehos moet volgens afspraak met de schuldeisers zeker nog zo’n 6 miljoen extra betalen om de bestelling van 3,8 miljoen gulden te kunnen ontvangen.
Het gevolg van de situatie is dat de medicijnen en materialen die Sehos op dit moment op voorraad heeft ver onder de norm liggen van de minimale hoeveelheid die op de plank moet liggen. ,,We moeten 7.200 artikelen in huis hebben”, zegt algemeen-directeur Anthon Casperson. ,,Hooguit drie procent daarvan mag onder de norm liggen, maar dat is nu dertig procent.”
Op 10 juli werd besloten de geplande, ook wel electieve, operaties en behandelingen voorlopig niet uit te voeren. Het gevaar dreigt dat ook acute operaties niet meer kunnen worden uitgevoerd. Medisch-directeur Franke Scheper kan moeilijk antwoord geven op de vraag hoe lang dit zo nog door kan gaan, maar als er niets gebeurd is het ‘eerder een kwestie van dagen dan van weken’. Tot vorige week werden nog geplande hartkatheterisaties uitgevoerd, maar vanwege de kritieke situatie van de voorraad, is besloten ook die voorlopig niet uit te voeren om de behandeling van acute hartaanvallen te kunnen garanderen. Scheper benadrukt dat er wel geopereerd wordt en dat er voldoende personeel voorhanden is, maar dat vanwege de cash-flowproblemen elke dag moet worden afgewogen wat wel en wat niet wordt gedaan. ,,Wij doen er alles aan om de acute zorg veilig te stellen. Maar dan moeten de materialen er wel zijn”, zegt Scheper. Tot 10 juli werden in 2019 3.599 operaties uitgevoerd, daarna tot 4 september nog eens 761. In de periode van 10 juli tot 4 september werden 312 operaties uitgesteld.
Sehos wil dat de overheid de 11,4 miljoen gulden aan onbetwiste vorderingen zo spoedig mogelijk aan het ziekenhuis betaald. Het gaat dan om de exploitatie van de poli en het honorarium van de arts-assistenten. Volgens de Sehos-directie betreft het schulden die eerder werden erkend, maar waarvan de betaling nooit is ontvangen.
De directie van het ziekenhuis gaat de aanwijzing van de Inspectie voor de Volksgezondheid van 28 augustus aanvechten via een rechtszaak, maar verleent ondertussen wel haar medewerking ‘om de additionele middelen zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor de herbevoorrading van het ziekenhuis, zodat de uitgestelde electieve operaties doorgang kunnen vinden’. De Sehos-directie vindt dat de inspectie met de aanwijzing buiten haar boekje treedt wat betreft het monitoren en evalueren van de benodigde materialen en geneesmiddelen. ,,Dat impliceert dat de inspectie alle bestellingen van Sehos moet accorderen voordat die geplaatst kunnen worden en betaalbaar gesteld.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).